Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Ibn Ebi Šejbe je inače Buharijev profesor, njegova knjiga Al-Musnef je jako poznata i vjerodostajna kod ehli sunneta.

Više...

Postoje mnoge predaje u ehli sunnitskim knjigama, kojima možemo dokazati da je prvi halifa, odnosno Ebu Bekr sa nekoliko neprijatelja Ehli-Bejta napao kuću Poslanikove kćerke tj. Hazreti Fatime s.a. i hazreti Alije a.s. Potom su spalili njihovu kuću, dok su prvakinja žena dženneta - hazreti Fatima s.a. i Poslanikovi unuci a.s. bili prisutni unutar kuće.

Više...

Postavlja se pitanje, šta bi bilo da je narod, nakon preseljenja na ahiret Božijeg Poslanika s.a.v.a., odmah prihvatio hilafet i imamet hazreti Alije a.s.?! Kao i obično, odgovor na ovo pitanje ćemo potražiti u ehli sunnitskim knjigama, pa idemo redom:

Više...

Deveti rebi-ul-evvel 260. god. po hidžri je prvi dan predvodništva Imama Zemana, obećanog Mehdija.

Više...

Godišnjica je šehadeta jednog od članova Ehl-u-Bejta Časnog Poslanika islama. 260.godine po hidžri, islamski svijet je obavila tuga zbog odlaska Imama Hasana Askerija.

Više...

Tačno je da imena Imama Ehli-Bejta nisu direktno objavljena u Kur'ani kerimu, međutim u više prilika Uzvišeni Allah spominje njihove osobine. Allah subhanehu we Te'ala u Suri Al-Maida kaže:

Više...