Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Šta se desilo četiri dana prije preseljenja na ahiret Božijeg Poslanika s.a.v.a.?

Jedna od najtužnih i najbolnih događaja u povijest islama je događaj koji se desilo u zadnji četvrtak života Božijeg Poslanika s.a.v.a.. Ovaj hadis je spomenut 17 puta u Buharijevoj i Muslimovoj zbrci hadisa.

Buhari prenosi da je Božiji Poslanik s.a.v.a. nekoliko dana prije preseljenja na ahiret rekao ashabima da će im napisati nešto kako nakon njegovog preseljenja na Ahiret ne bi nikako zalutali.

Isti hadis prenosi i Muslim:

اکْتُبْ لَکُمْ کِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا

Napisati ću vam pismo da ne biste nakon mene zalutali.

 

Sahih Buhari, treći tom, str. 1111.
Sahih Muslim, treći tom, str. 1259.

Taberani u knjizi Al-Mu'džem Al-Kebir piše da je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao:

ائْتُونِی بِکَتِفٍ أَکْتُبُ لَکُمْ کِتَابًا لا تَخْتَلِفُوا بَعْدِی أَبَدًا

"Donesite mi pribor za pisanje da vam napišem oporuku kako nakon mene ne biste nikako zalutali."

 

Al-Mu'džem Al-Kebir, Taberani, 11. tom, str. 36.

Ahmed Ibn Hanbel u svom Musnedu piše da je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao:

ائتونی بِکَتِفٍ أَکْتُبْ لَکُمْ فیه کِتَاباً لاَ یَخْتَلِفُ مِنْکُمْ رَجُلاَنِ بعدی.

 "Donesite mi pribor za pisanje da vam napišem oporuku kako ne bi dva čovjeka nakon mene došli do nesuglasice."

 

Iz ovih hadisa razumijemo da je Božiji Poslanik s.a.v.a namjeravao  napisati nešto jako važno, jer:

  1. Jedan ljubazan vođa kao što je Božiji Poslanik s.a.v.a. pred preseljenj na Ahiret pokušava da govori važne stvari.
  2. To pitanje ili ta stvar je bila toliko važna da je mogla spriječiti islamski ummet od razdora tako da čak ne bi ni dva muslimana došli do nesuglasice.

Šta nam razum govori u takvoj situaciji? Da li mi muslimani nismo obavezni da odmah i bez pitanja poslušamo Božijeg Poslanika s.a.v.a. kako bismo čuli i sačuvali posljednje riječi Allahovog Miljenika?

Da li jedan razuman čovjek može vjerovati da neko Poslaniku rekne (Utječemo se Bogu od prokletog šejtana): "Tebe je uhvatio delirijum?!!!" Može li iko vjerovati da neko Poslaniku rekne: "Nama ne treba tvoje pisanje (oporuka), imamo Allahovu Knjigu i ona nam je dovoljna!"

Muhadisi prenose da je u tom vremenu kada je Božiji Poslanik s.a.v.a. tražio pribor za pisanje došao Omer i spriječio druge ashabe da Poslaniku donesu potrebne stvari za pisanje.

O tome Buhari kaže:

فقال عُمَرُ إِنَّ النبی (صلى الله علیه و سلم) قد غَلَبَ علیه الْوَجَعُ وَ عِنْدَنَا کِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَ کَثُرَ اللَّغَطُ.

Omer je rekao: "Bolest je uhvatila Poslanika s.a.v.a., Allahova knjiga je kod nas i ona nam je dovoljna!"

 

Sahih Buhari, peti tom, str. 2146 / prvi tom, str. 54.

Ovaj hadis prenosi i Muslim u svom Sahihu.

Sahih Muslim, treći tom, str. 1259.

U drugim izvorima ehli sunneta prenosi se ovako:

قالوا: هجر رسول الله، (صلى الله علیه و سلم)

"Rekli su (ashabi) da Poslanik s.a.v.a bunca"!

Ovu verziju hadisa prenosi također i Buhari.

Sahih Buhari, treći tom, str. 1111.

Buhari i Muslim bilježe da je Omer u nastavku rekao: "Allahova Knjiga je kod nas i ona nama dovoljna je!"

Sahih Buhari, četvrti tom, str. 1612.
Sahih Muslim, treći tom, str. 1259.

Ovo je trenutak kada su ashabi odvojeni na dvije grupe, jedna grupa je htjela donijeti pribor za pisanje a druga grupa je prihvatila Omerove riječi. U tom trenutku žene Božijeg Poslanika s.a.v.a koje su bile prisutne tamo rekle su: "Zar ne čujete šta Božiji Poslanik s.a.v.a. kaže?" Tada je ponovo Omer rekao: "Vi ste kao zaljubljenice u Jusufa, kada je Božiji Poslanik bolestan plačete, a kada ozdravi sjedite na njegovim vratima!!!" Onda se Božiji Poslanik s.a.v.a. naljuti  i obrati se Omeru i reče mu: "Pustite žene, one su bolje od vas".

Ovaj hadis prenosi Taberani u knjizi Al-Mu'džem Al-Kebir. (Peti tom, str. 288).

Taberani u nastavku piše kako je jedna od Poslanikovih žena (govori se da je bila Ummu Ejmen) rekla: "Zašto Poslaniku ne donesete pribor za pisanje". A Omer je na to rekao: "Šuti, tebi nema pameti!"

Al-Mu'džem Al-Kebir, Taberani, 11. Tom, str. 36.

Sada tražimo od naših dragih čitaoca da malo razmisle o tome i da nam odgovore na sljedeća pitanja. Zašto Omer nije poslušao Božijeg Poslanika s.a.v.a.? Zašto Omer drugim ashabima čak i ženama Božijeg Poslanika s.a.v.a. nije dozvolio da realiziraju naredbu Božijeg Poslanika s.a.v.a? Da li je Omer bolje od hz. Pejgambera znao šta je bolje za islamski ummet? Još što je najgore, zašto je Omer vrijeđao Božijeg Poslanika s.a.v.a. rekavši da Božiji Poslanik s.a.v.a bunca?!

Omer je tvrdio da je Allahova Knjiga dovoljna za muslimane. A imamo riječi Ahmed ibn Hanbela koji kaže: "Sunnet Božijeg Poslanika tumači Knjigu i objašnjava je." (Knjiga Džami Bajan Al-Ilm i Fadli, drugi tom, str. 192.)

Ebu Hanifa kaže: "Da nije bilo sunneta, ni jedan od nas ne bi mogao razumjeti Kur'an." (Al-Mustahredž Ala Al-Mustedrek od Hakima, prvi tom, str. 15.)

 

Bilo bi lijepo da napomenemo nekoliko ajeta iz Časnog Kur'ana:

  • ... Ono što vam Poslanik da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite, i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava. (Al-Hašr/7.)
  • Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta. (Al-Ahzab/36.)
  • Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu.. (An-Nisa/80.)

Ovi ajeti jasno nam govore šta moramo raditi kada dobijemo naredbu od Božijeg Poslanika s.a.v.a. jer ako ne budemo poslušni Poslaniku s.a.v.a. onda smo skrenuli s pravog puta. Da li onaj koji je neposlušan Božijem Poslaniku s.a.v.a. može nakon njega voditi islamski ummet ka uspjehu? Da li se može prihvatiti da jedna takva osoba bude vođa muslimana nakon Božijeg Poslanika s.a.v.a.?

Međutim jasno je zašto Omer nije poslušao riječi Božijeg Poslanika s.a.v.a. Velikani ehli sunneta nam govore u čemu je bila riječ:

  • Bedrud-din Ejni od Sufjan ibn Ajjane prenosi da je Božiji Poslanik htio imenovati njegovog halifu.
  • Kastalani u knjizi Eršad As-Sari piše da je Poslanik rekao: "Napisat ću vam pisanje (oporuku) u kojem su imena imama nakon mene"
  • Ahmed Amin Misri kaže da je Poslanik u tom vremenu htio imenovati nekoga za hilafet.

Lektorisao: A. M.