Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Da li će svi ashabi biti u džennetu?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje najbolje bi bilo da uzmemo najvjerodostojnje knjige ehli sunneta na čelu sa Buharijevom zbirkom hadisa pa da vidimo šta nam Božiji Poslanik s.a.v.a. govori o tome:

Prvi hadis iz Buharijeve zbirke hadisa glasi:

 

بينا انا قائم، فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم، خرج رجل من بيني و بينهم، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار و الله. قلت: و ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم، فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار و الله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم الا مثل همل النعم.

Ebu Hurejre od Božijeg Poslanika s.a.v.a. prenosi da je rekao: "Na Sudnjem danu biću pored hawza (lokva), grupa mojih ashaba žele da mi se pridruže ali njih otjeraju od mene na drugi pravac, pitam: gdje ih vodite? Kažu: Tako nam Allaha, prema vatri! Pitam: Šta su oni učinili? Kaže se: "Oni su poslije tebe postali otpadnici." Zatim će voditi drugu grupu prema vatri. Pitam: gdje ih vodite? Reći će: "Prema vatri!" Pitam: "šta su učinili?" Kaže se: "Oni su se poslije tebe odvratili od vjere i postali su otpadnici". Od ovih grupa neće se spasiti niko osim jedan mali broj!

 

Sahih Buhari, sedmi tom, str. 208. Hadis br. 6587, knjiga Ar-Rakak
Broj hadisa prema sajtu Islamweb.net: 6215
Link hadisa: باب في الحوض

Drugi hadis koji isto Buhari prenosi glasi ovako:

 

انا فرطكم على الحوض و ليرفعن رجال منكم، ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب! أصحابي! فيقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

 Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: "Ja ću biti ispred vas kod hawza (lokve) kada odvoje od nas grupu ljudi, reći ću: "O Bože, oni su moji ashabi" Odgovoriće mi se: "Ne znaš šta su oni činili nakon tebe" zatim će ih dovesti u vatru!"

 Sahih Buhari, sedmi tom, str. 206.

U sličnom hadisu od Enesa se prenosi da je Poslanik rekao:

"Dolaze ashabi kod mene kod hawza i prepoznajem njih, govorim: "Moji ashabi!" onda će mi reći: "Ti ne znaš šta su oni činili nakon tebe i vratili su se paganizmu""

Sahih Buhari, sedmi tom, str. 207.

A u još sličnom hadisu poslanik govori: "Oni mene poznaju a ja njih prepoznajem, a njih vode ka vatri..."

Prema spomenutim hadisima jasno vidimo dasu se većina ashaba nakon Poslanikove smrti vratila paganizmu. Jer kako se vidi iz prvog hadisa samo jedan mali broj njih će biti spašeni.

Sada se postavlja pitanje, da li su ikada ashabi sami priznali da su uveli novotariju u Allahovu vjeru? Jer prema hadisu Božijeg Poslanika s.a.v.a. znamo da je svaka novotarija  zabluda, a svaka zabluda je u vatri! (pogledajte Musned Ahmed ibn Hanbela, četvrti tom, str. 126.)

Da bismo odgovorili na ovo pitanje pogledati ćemo ponovo Sahihul-Buhari gdje se prenosi jedan rivajet od Bera' ibn Azib:

 

عن العلاء بن المسيب عن أبيه، قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقلت: طوبى لك! صحبت النبي صلى الله عليه و سلم! و بايعته تحت الشجرة! فقال: يا ابن أخي! انك لا تدرى ما أحدثنا بعده.

 Al' ibn Musejeb od svoga oca prenosi da je vidio Bera' ibn Haziba r.a. i rekao mu : "Blago tebi, bio si ashab Božijeg Poslanika s.a.v.a. i dao si mu prisegu ispod drveta" a on je odgovorio: "O sine mog brata, ne znaš šta se desilo nakon njega!"

 

Sahih Buhari, peti tom, str. 65
Broj hadisa prema sajtu Islamweb.net: 3937
Link hadisa: باب قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

 

Ebu Said Hudri koji posjeduje veliki položaj među ashabima govori isto:

 

هنيئا لك يا أبا سعيد برؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحبته! قال: أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده.

Ibn Musejeb je govorio Ebu Saidu Hudriju: "Blago tebi, o Ebu Saide, jer si vidio Božijeg Poslanika s.a.v.a. i bio si sa njim." On je odgovorio: "Brate moj, ne znaš šta smo mi učinili nakon njega"

 

Al-Isabe, Ibn Hadžer, treći tom, str. 67.
Tarih Medine Damašk, Ibn Asaker, 20. tome, str. 391.

Navesti ćemo još jedan rivajet i završavamo ovaj tekst. Od Aiše kada je bila u posljednjim trenucima svoga života pitali su gdje da je ukopaju:

 

فقالت: انى أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه. فدفنت بالبقيع. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

 Pitali su Aišu da li voli da je ukopaju pored Božijeg Poslanika s.a.v.a pa ona je rekla: "Ja sam nakon Božijeg Poslanika učinila novotariju, ukopajte me kod njegovih žena." Pa su nju ukopali u Beki'u.

 

Hakim Nejšaburi za ovaj hadis kaže da je sahih iako ga Buhari i Muslim nisu  prenijeli.

Al-Mustedrek, Hakim Nejšaburi, četvrti tom, str. 6.

 

 

Iz nevedenih hadisa i rivajeta možemo jednostavno zaključiti da svi ashabi neće ući u džennet kako ehli sunnet naučava!