Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Muavija u očima Božijeg Poslanika s.a.v.a.

Poznato je da je Božiji Poslanik s.a.v.a. tokom svoga mubarek života u više navrata proklinjao Muaviju, njegovog oca zatim njegovog brata.

Imam Ahmed u svom Musnedu prenosi da je jednom Poslanik s.a.v.a. čuo glas dva muškarca kako su pjevali. Pitao je: Ko su ove osobe? Odgovorili su: To je Muavija i Amr ibn A's. Tom prilikom je Božiji Poslanik s.a.v.a uzdigao svoje ruke i dovio je: "O Bože pridruži ih vatri."

Musned, Ahmed ibn Hanbel, četvrti tom, str. 441.

 

U drugom hadisu se prenosi da je Božiji Poslanik s.a.v.a. kada je vidio Muaviju rekao: "Ubijte ga kada budete vidjeli da se nalazi na mom minberu."

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u orginalnim dimenzijama

Ebu Sa'id Hudri, velik ashab Božijeg Poslanika s.a.v.a. koji je i sam prenosilac ovog hadisa govori: "Mi jesmo čuli ovaj hadis međutim nismo djelovali tako, zatim nismo postigli sreću!"

Ovaj hadis se prenosi od više prenosioca hadisa. Čak se prenosi da je jedan ashab za vrijeme Omera na osnovu ovog hadisa htio ubiti Muaviju, jer je tada Muavija postao vladar Šama, međutim, drugi su mu rekli da to ne učini dok ne pitaju tadašnjeg halifu odnosno Omera. Interesantno je da drugi halifa do kraja svog života nikada nije odgovorio na ovo pitanje ashaba!

Ovaj događaj prenosi veliki ehli sunnitski alim, Belazeri u svom djelu Ansab Al-Ašraf. U nastavku možete vidjeti linkove gdje je prenošen ovaj hadis sa ehli sunnitskog web-portala islamweb.com.

Kliknite na slike da biste ih vidjeli u orginalnim dimezijam

 

 

Muslim Nejšaburi u svom Sahihu prenosi da je jedne prilike Božiji Poslanik s.a.v.a. poslao Ibn Abbasa po Muaviju. Kada je Ibn Abbas stigao  kod Muavije vidio ga je kako jede. Vratio se Poslaniku a Božiji Poslanik je ponovo poslao Ibn Abbasa do Muavije. Ovo se ponovilo tri puta. Kada se Ibn Abbas po treći put  vratio kod Poslanika s.a.v.a. Božiji Poslanik je rekao: "Neka mu Allah učini da nikad ne bude sit!"

Sahih Muslim, četvrti tom, str. 187

Kliknite na sliku da biste je vidjeli u orginalnim dimezijam

Ono što je zanimljivo jeste da je Božiji Poslanik s.a.v.a. u jednom hadisu istakao kako Muavija neće umrijeti kao musliman. Ovaj hadis prenosi Belazeri u svom djelu Ansab Al-Ašraf.

Kliknite na slike da biste ih vidjeli u orginalnim dimezijam

 

Link hadisa: