Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Kada i kako objavljen ajet o čistoči? (Hadis-i-Šerif-i-Kisa)

Prenosi Džabir ibn Abdullah Al-Ansari od Fatime s.a., kćerke Božijeg Poslanika s.a.v.a. da je rekla:

 

Jednog dana, otac je došao kod mene, a zatim rekao: "Selam, o Fatima"

Ja sam odgovorila: "Alejkumu Selam"

Rekao je Božiji Poslanik s.a.v.a.: "Osjećam slabost u mom tijelu"

Rekla sam: "Utječem se Allahu, o oče, od slabosti"

Onda je Božiji Poslanik s.a.v.a rekao: "O Fatima, donesi mi moj jemenski ogrtač i pokrij me" i ja sam to učinila, pokrila sam ga i gledala dok mu je lice sijalo kao puni mjesec.

Nije prošlo puno vremena kada dođe moj sin, Hasan.

Rekao je: "Selam majko". Rekla sam: "Alejke selam, o svjetlo mog oka, o voće mog srca"

Rekao je Hasan: "Majko, osjećam lijep miris ovdje, kao da je to miris mog djeda, Božijeg Poslanika s.a.v.a.."

Rekla sam: "Da, zaista ti je djed ispod ogrtača." Zatim je Hasan otišao prema Poslaniku s.a.v.a. i rekao: "Selam, o dedo, o Božiji Poslaniče, da li mi dozvoljavaš da sa tobom budem ispod ogrtača?"

Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: "Selam tebi, o sine moj i vlasniče mog Ha'wza (lokva), dozvoljavam ti." Onda je Hasan ušao ispod ogrtača.

Nije prošao sat vremena, kada je došao sin Husein i rekao: "Selam majko"

Rekla sam: "Alejke selam, o svjetlo mog oka, o voće mog srca"

Rekao je Husein: "Majko, osjeća se fin miris ovdje, kao da je to miris mog djeda, Božijeg Poslanika s.a.v.a.."

Rekla sam: "Da, zaista su ti djed i brat ispod ogrtača."

Zatim je Husein otišao prema njima i rekao : "Selam, o dedo, koga je Allah izabrao, da li mi dozvoljavaš da budem sa vama ispod ogrtača?"

Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: "Selam tebi, o sine moj i šefadžijo mog ummeta, dozvoljavam ti." Onda je Husein sa njima ušao ispod ogrtača. Kada je došao Ebul-Hasan, Ali ibn Ebu Talib rekao je: "Selam tebi, o kćeri Božijeg Poslanika s.a.v.a.". rekla sam: "Selam tebi o Ebul-Hasane, o zapovijedniče vjernika"

Ali je rekao: "O Fatima, osjeća se fini miris ovdje kod tebe, kao miris mog brata i amidžića, Božijeg Poslanika s.a.v.a.."

Rekla sam: "Da, on je sa tvojim sinovima ispod ogrtača" Zatim je i Alija otišao prema njima i rekao: "Selam o Božiji Poslaniče, da li mi dozvoljavaš da sa vama budem ispod ogrtača?"

Božiji Poslanik je odgovorio: "Selam tebi, o brate moj i nasliedniče moj i halifu moj i nositelju mog bajraka, dozvoljavam ti."

Onda je Alija ušao ispod ogrtača. Tada sam i ja otišla prema njima i pitala sam: "Selam tebi o oče, o Božiji Poslaniče, da li mi dozvoljavaš da sa vama budem ispod ogrtača?"

Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: "Selam tebi kćeri moja, ti koja si dio mene, dozvoljavam ti". Zatim sam i ja ušla ispod ogrtača.

Kada smo se svi skupili ispod ogrtača, Božiji Poslanik s.a.v.a. uze dvije strane ogrtača pogledavši prema nebu i reče: "Allahu moj, oni su moja porodica i moji posebni i bliski [članovi], meso njihovog tijela je od mene i krv njihova je od mene, muči me ono što njih muči i povrijedi me ono što njih povrijedi. U ratu sam sa onima koji su sa njima u ratu, u miru sam sa onima koji su sa njima u miru, neprijatelj sam njihovim neprijateljima, volim onoga ko njih voli. Oni su od mene i ja sam od njih, prema tome blagoslovi njih i pošalji Svoju milost, berićet i oprost na njih."

Tada je Uzvišeni Allah rekao: "O meleci moji i stanovnici neba, zaista nisam stvorio nebo, niti proširenu zemlju, niti sjajno sunce i mjesec, niti nebeski svod, niti more, osim zbog ljubavi prema petero koji su ispod ogrtača."

Onda je pouzdani Džebrail upitao: "Bože, ko su oni ispod ogrtača?"

Uzvišeni Allah je rekao: "Oni su Ehlul Bejt i izvori poslanstva, Fatima i njen otac, njen muž i dva sina."

Rekao je Džebrail: "O Bože, da li mi dozvoljavaš da siđem na zemlju i da budem šesti od njih?"

Uzvišeni Allah je rekao: "Da, dozvoljavam ti".

Onda je Džebrail sišao na zemlju i rekao: "Selam tebi o Božiji Poslaniče. Uzvišeni Allah te je mahsuz poselamio i pozdravio i rekao: "Tako mi mog Veličanstva i Slave, zaista nisam stvorio nebo niti proširenu zemlju, niti sjajno sunce i mjesec, niti svod nebeski, niti more, osim zbog vas i ljubavi prema vama i dozvolio je i meni da sa vama budem ispod ogrtača. O Božiji Poslaniče, da li mi dozvoljavaš?"

Božiji Poslanik s.a.v.a rekao je: "Selam tebi o pouzdani prema Allahovim objavama, da, dozvoljavam ti."

Onda je Džebrail ušao ispod ogrtača. Tom prilikom otac mi je rekao: "Zaista, Uzvišeni Allah je objavio: "Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.""

Alija je onda pitao mog oca: "O Božiji Poslaniče, recite nam kakve vrline će nam dodati ovaj sastanak ispod ogrtača kod Allaha?"

Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: "Tako mi Allaha koji me je istinito izabrao za Poslanika i obavezao me  da svojim poslanstvom spasim narod, u kojoj god skupini naših šija (sljedbenika) se bude prenosio ovaj događaj, Allah će im poslati Svoju milost, meleci će im se pridružiti i tražiti oprost za njih dok se ta skupina odvaja."

Kada je Alija čuo ovo, rekao je: "Tako mi Boga Kja'be, postigli smo sreću, kao i naše šije (sljedbenici)."

Poslanik je ponovo rekao: " Tako mi Allaha koji me je istinito izabrao za Poslanika i obavezao me da svojim poslanstvom spasim narod, u kojoj god skupini naših šija (sljedbenika) se bude prenosio ovaj događaj, Allah će im riješiti sve tuge i podariti će im šta god budu tražili."

Alija je rekao: "Tako mi Allaha i Gospodara Kja'be, postigli smo sreću i radujemo se, tako će naše šije (sljedbenici) biti radosni na ovom i onom svijetu"

 

 

 

Media

)