Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Ko je po prvi put plakao za Imamom Huseinom a.s.?

U ehli sunnitskim knjigama se u nekoliko navrata spominje Imam Husein (a.s.). Neke od ovih predaja odnose se na vrijeme prije poslanstva Božijeg Poslanika (s.a.v.a.) te prije rođenja Imama Huseina (a.s.).

 

Predaja o šehadetu Imama Huseina (a.s.), 300 godina prije Poslanstva Božijeg Poslanika s.a.v.a.

 

2874 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن غورك ثنا أبو سعيد التغلبي عن يحيى بن يمان عن إمام لبني سليم عن أشياخ له غزوا الروم فنزلوا في كنيسة من كنائسهم فقرأوا في حجر مكتوب:

أيرجوا معشر قتلوا حسينا شفاعة جده يوم الحساب

فسألناهم منذ كم بنيت هذه الكنيسة قالوا قبل أن يبعث نبيكم بثلاث مائة سنة قال أبو جعفر الحضرمي وثنا جندل بن والق عن محمد بن غورك ثم سمعته من محمد بن غورك

Prenosi se od ashaba da su govorili: „Prilikom bitke sa Rimljanima ušli smo u jednu njihovu crkvu, pa samo vidjeli pločicu od kamena na kojoj je bilo zapisano: "Da li će se ummet koji ubija Huseina nadati šefatu njegovog djeda na Sudnjem danu?"

Pa smo ih pitali od kad postoji taj kamen? Rekli su nam: "Ova pločica postoji 300 godina prije poslanstva vašeg Poslanika s.a.v.a""

 

Al-Mu'džem Al-Kebir, Taberani, treći tom, str. 124.

وروينا أن صخرة وجدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث مائة سنة وعليها مكتوب باليونانية

أيرجو معشر قتلوا حسينا

„Obavijestili su nas da su pronašli kamenu pločicu stariju 300 godina od poslanstva Božijeg Poslanika (s.a.v.a.) u Bejt Al-Makdisu, na kojoj je na Sirijskom jeziku napisano: "Da li se ummet koji ubija Huseina nada [raduje] na Sudnjem danu?"“

 

At-Tabsara, Ibn Džozi, drugi tom, str. 17.

Slične predaje takođe možemo naći u sljedećim ehli sunnitskim knjigama:

  • Tehzib Al-Kemal, šesti tom, str. 442.
  • Bakjetul Taleb fi Tarih Haleb, šesti tom, str. 2653.
  • Subh Al-Aši' fi Sena'et Al-Inša, 13. tom, str. 234.
  • Al-Hasajes Al-Kubra, Sujuti, prvi tom, str. 63.

Prema priznanjima nekih, od uleme ehli sunneta, Hakim Nejšaburi je također prenio sličnu predaju u njegovoj knjizi Amali, međutim ova predaja se u današnjim štampanim knjigama ne može naći.

 

Hadisi i predaje od ehli sunneta koje govore o plakanju za Imamom Huseinom (a.s.)

Ono što možemo izdvojiti iz knjiga ehli sunneta, o plakanju za Imamom Huseinom (a.s.) jeste da je Božiji Poslanik (s.a.v.a.) plakao za Imamom Huseinom (a.s.). S obzirom da je Zehebi jedan od poznatijih kod ehli sunneta, prenijet ćemo hadis koji on prenosi:

وقال الإمام أحمد في مسنده ثنا محمد بن عبيد ثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو سائر إلى صفين فنادى اصبر أبا عبد الله بشط الفرات قلت وما ذاك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تفيضان فقال قام من عندي جبريل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات وقال هل لك أن أشمك من تربته قلت نعم فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا وروى نحوه ابن سعد عن المدائني عن يحيى بن زكريا عن رجل عن الشعبي أن علياً قال وهو بشط الفرات صبراً أبا عبد الله وذكر الحديث

 

وقال عمارة بن زاذان ثنا ثابت عن أنس قال استأذن ملك القطر على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أم سلمة فقال يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين فاقتحم الباب ودخل فجعل يتوثب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلثمه فقال الملك أتحبه قال نعم قال فإن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال نعم فجاءه بسهلة أو تراب أحمرقال ثابت فكنا نقول إنها كربلاء

عمارة صالح الحديث رواه الناس عن شيبان عنه

 

وقال علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي ثنا أبو غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه لا تبكوا هذا الصبي يعني حسيناً فكان يوم أم سلمة فنزل جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تدعي أحداً يدخل فجاء حسين فبكى فخلته أم سلمة يدخل فدخل حتى جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جبريل إن أمتك ستقتله قال يقتلونه وهم مؤمنون قال نعم وأراه تربته رواه الطبراني

 

وقال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق وقال خالد بن مخلد واللفظ له ثنا موسى بن يعقوب الزمعي كلاهما عن هاشم بن هاشم الزهري عن عبد الله بن زمعة قال أخبرتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاثر ثم اضطجع ثم استيقظ وهو خاثر دون المرة الأولى ثم رقد ثم استيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقبلها فقلت ما هذه التربة قال أخبرني جبريل أن الحسين يقتل بأرض العراق وهذه تربتها

وإسناده صحيح رواه أحمد والناس

 

Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu kaže: "...Abdullah ibn Nedži, od svoga oca prenosi, da je putovao sa Imamom Alijem (a.s.) te mu je nosio vreću za vodu. „Kada smo stigli do Nejneve – dok smo išli na bitku na Siffinu – rekao mi je: „O Ebu Abdullah, sačekaj kod rijeke Eufrat.“ Pitao sam ga: "Zašto to?" Ali (a.s.) mi je odgovorio: "Otišao sam kod Božijeg Poslanika (s.a.v.a.) a iz njegovih očiju su obilno tekle suze [kao izvor]. On mi je rekao: "Džebrail (a.s.) je stajao kraj mene i obavijestio me da će moj Husein (a.s.) poginuti kod Eufrata." Onda je pitao da li želim da pomirišem miris njegovog turbeta. Rekao sam da hoću. Onda mi je dao zemlju sa mjesta gdje će Husein (a.s.) poginuti, zbog toga nisam mogao da izdržim a da ne zaplačem... "

 

"... Prenosi se od Anesa da je rekao: "Melek kiše je jednog dana dok je Božiji Poslanik (s.a.v.a.) bio u kući Ummu Seleme, tražio dozvolu od Božijeg Poslanika (s.a.v.a.) da uđe kod njega. Onda je Poslanik (s.a.v.a.) rekao: "O Ummu Seleme, pazi da ne bi ko ušao u kuću." Međutim ušao je Husein (a.s.) i insistirao da uđe u sobu, te je skočio na leđa Božijeg Poslanika (s.a.v.a.). Zatim ga je Božiji Poslanik (s.a.v.a.) poljubio. Onda je Melek kiše pitao Poslanika (s.a.v.a.): "Voliš li ga?" Božiji Poslanik (s.a.v.a.) je rekao: "Da." Melek je rekao: "Zaista će ga tvoj ummet ubiti nakon tebe. Ako želite, mogu Vam pokazati mjesto gdje će biti ubijen." Božiji Poslanik (s.a.v.a.) je pristao. Onda je melek odveo Poslanika s.a.v.a do crnog brda."

Sabit kaže: „mi smo to mjesto zvali Kerbela.“

 

"...Božiji Poslanik (s.a.v.a.) bi govorio svojim ženama: "Nikad nemojte rasplakati Huseina.""

 

"...Jednog dana kada je Poslanik (s.a.v.a.) bio kod Ummu Seleme, sišao je Džebrail (a.s.). Božiji Poslanik (s.a.v.a.) je rekao Ummu Selemi: "Ne dozvoli nikome da uđe." Zatim je došao Husein (a.s.) i počeo da plače. Tada ga je Ummu Salame pustila da uđe. Kada je ušao u sobu sjeo je na noge Božijeg Poslanika (s.a.v.a.). Onda je Džebrail (a.s.) rekao: "Tvoj ummet će ga ubiti." Božiji Poslanik (s.a.v.a.) je rekao: "Oni će ga ubiti dok budu tvrdili da su vjernici?" Džebrail (a.s.) je odogovorio: "Hoće." Zatim mu je pokazao njegov turbet."

 

"... Pričala nam je Ummu Seleme da je jednom Božiji Poslanik (s.a.v.a.) spavao, međutim kada se probudio bio je jako tužan. Zatim je ponovo zaspao te se probudio a ovaj put je bio manje tužan. Spavao je ponovo i kada se probudio, imao je crnu zemlju u ruci i poljubio ju je. Pitala sam:"Kakva ti je to zemlja?" Božiji Poslanik (s.a.v.a.) je odgovorio: "Obavijestio me Džebrail, da će Husein poginuti u Iraku i ovo je zemlja sa njegovog turbeta.""

"Ovaj hadis je sahih, prenijeli su ga Ahmed i drugi."

 

Tarih Al-Islam, Zehebi, peti tom, str. 102.