Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Na koji način je Omer vrijeđao hz. Fatimu?

Napad Omera ibn Hattaba na kuću hazreti Fatime , kćerke Božijeg Poslanika s.a.v.a. za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, tj. nakon preseljenja Božijeg Poslanika s.a.v.a. je dokazana činjenica.

Rivajete u knjigama Ehli Sunneta o ovom slučaju možemo podijeliti na sljedeće kategorije:

 1. Omerova prijetnja da će spaliti kuću hz. Fatime s.a.
 2. Donošenje vatre da se spali kuća hz. Fatime s.a.
 3. Uvreda na račun hz. Fatime s.a. od strane Omera
 4. Napad Omera na samu hz. Fatimu s.a.

Pa, idemo redom:

 • Omerova prijetnja da će spaliti hz. Fatiminu s.a. kuću:

 

 ذكرالطبرى: باسناده عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علىّ وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: واللّه لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة»، فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف فعثر فسقط السيف من بده فوثبوا عليه فأخذوه.

Taberi sa svojim senedima od Zijada ibn Kaliba prenosi da je rekao: "Došao je Omer pred Alijinu kuću, dok su u njoj bili Talha, Zubejr i jedan dio Muhadžira, pa je rekao: "Tako mi Allaha, ili ćete izaći i dati prisegu, ili ću spaliti kuću!" Izašao je Zubejr sa sabljom i okliznuo se pa mu je ispala sablja, potom su ga napali i uhvatili."

Tarih Taberi, drugi tom, str. 443.

 

 وابن أبي الحديد: عن سلمة بن عبد الرحمان قال: فجاءعمر اليهم فقال: «والذى نفسى بيده لتخرجنّ إلى البيعة أو لأحرقنّ البيت عليكم .

Ibn Ebu Al-Hadid od Salame ibn Abdur-Rahmana prenosi da je rekao: "Došao im je Omer i rekao: "Tako mi Onog u čijoj ruci je moj život, ili ćete izaći iz kuće da date prisegu ili ću spaliti kuću sa vama."

Šerh Nehdžul-Belake, prvi tom, str. 164.

 

 • Donošenje potrebnih stvari za spaljivanje hz.Fatimine s.a. kuće:

 

 وابن قتيبة: قال: ... وقال عمر: والذى نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرقنّها على من فيها! فقيل له: يا أباحفص إنّ فيها فاطمة!! فقال: وإن.

Ibn Kutejbe prenosi da je Omer rekao: "Tako mi Onog u čijoj ruci je moj život, ili ćete izaći iz kuće da date prisegu ili ću spaliti kuću sa vama." Pa su mu ljudi rekli: "O Ebu Hafs, Fatima je unutra".
Rekao je Omer: "Neka je!"

 • Al-Imamije ve As-sijase, prvi tom, str. 12.
 • E'lam An-Nisa, četvrti tom, str. 114.

 

 • Uvreda na račun hz. Fatime od strane Omera:

 البلاذرى: باسناده عن سليمان التيمى وعن ابن عون: إنّ أبابكر أرسل إلى على(عليه السلام)يريد البيعة فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة فتلقّته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة: يابن الخطاب! أتراك محرقاً عليّ بابى؟ قال نعم: وذلك أقوى فيما جاء به أبوك.

Belazeri sa svojim senedima od Sulejman At-Tejmi i od Ibn O'un prenosi sljedeće: "Ebu Bekr je poslao ljude po Aliju, želeći dobiti prisegu, međutim Alija je to odbio. Došao je Omer noseći stvari za paljenje vatre. Tom prilikom Fatima je izašla na vrata i rekla: "O sine Hattabov! Hoćeš da spališ moju kuću!?" Omer je rekao: "Hoću, ovaj čin će pojačati vjeru koju nam je donio tvoj otac."

Ansab Al-Ašraf, Belazeri, prvi tome, str. 586.

 أبو الفداء: قال: ... فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار، فلقيته فاطمة رضى اللّه عنها وقالت: إلى أين يابن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم.

Ebu Al-Fida, prenosi da je Omer došao sa vatrom da bi spalio kuću. Tom prilikom Fatima je izašla na vrata i rekla: "Kuda ćeš o sine Hattabov?! Jesi li to donio vatru da spališ našu kuću?" Omer je odgovorio: "Jesam!"

Tarih Ebu Al-Fida, prvi tom, str. 164.

 

 وابن عبد ربّه: الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر: علىّ والعباس، والزبير، وسعد بن عبادة، فأمّا على والعباس والزبير فقعدوا فى بيت فاطمة حتّى بعث اليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة وقال له: إن أبوا فقاتلهم. فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت: يابن الخطاب! أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم.

Oni koji odbili dati prisegu Ebu Bekru, bili su Alija, Abbas (Poslanikov amidža), Zubejr, Sa'd ibn Ibade. Kada su se Alija, Abbas i Zubejr skupili u kući hz Fatime, Ebu Bekr je poslao Omera da ih izvadi iz kuće hz Fatime i rekao: "Ako odbiju bori se s njima!" Tako je Omer došao sa vatrom da bi spalio kuću. Tom prilikom Fatima je izašla na vrata i rekla: "Kuda ćeš o sine Hattabov?! Jesi li to donio vatru da spališ našu kuću?" Omer je odgovorio: "Jesam!"

Al-Akd Al-Ferid, peti tom, str. 12. Štampana u Rijadu.

 

 • Napad Omera na hz. Fatimu s.a.:

 الشهرستانى: عن الجاحظ: إنّ عمر ضرب بطن فاطمة عليها السلام يوم البيعة حتّى ألقت الجنين من بطنها وكان عمر يصيح: إحرقوا دارها بمن فيها، وماكان فى الدار غير علىّ وفاطمة والحسن والحسين وزينب(عليهم السلام).

Šahrestani od Al-Džahiza prenosi da je Omer udario u stomak hz Fatimu na Dan prisege a njeno nerođeno dijete je umrlo. Omer je tada rekao: „Spalite kuću sa njenim stanovnicima.“ A u kući su bili Alija, Fatima, Hasan, Husejn i Zejneb.

Al-Milel ve Al-Nehel, prvi tom, str. 57.

 قال المسعودى: فهجموا عليه وأحرقوا بابه، واستخرجواه منه كرهاً، وضغطوا سيّدة النساء بالباب حتّى أسقطت محسناً.

Mes'udi prenosi: Napadali su na kuću i spalili vrata, Aliju su izvadili iz kuće, i vratima su udarili prvakinju žena (hz. Fatimu) tako je stradalo njeno nerođeno dijete, Muhsin.

Isbat Al-Vasijje, str. 143.

 

Ibn Hadžer Askelani kaže:

 قال ابن حجر العسقلانى: إنّ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطت بمحسن.

Zaista je Omer udario Fatimu, što je rezultirao da joj nerođeno dijete umre!

Lisan Al-Mizan, prvi tom, str. 268.

 

 قال الصفدى: إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسن من بطنها.

Al-Safdi kaže: Zaista je Omer udario u stomak Fatimu na Dan prisege, što je uzrokovalo da joj nerođeno dijete ispadne iz njenog stomaka.

Al-Vafi Bil-Vefijat, peti tom, str. 347.

S druge strane postoji sahih hadis da je Poslanik s.a.v.a. rekao: "O Fatima, Allah se naljuti kada se Fatima naljuti, i zadovoljan je kada je Fatima zadovoljna."

 • Ovaj hadis prenosili sljedeće velikani Ehli Sunneta:
 • Hakim Nejšaburi, Al-Mustedrek, treći tom, str. 153.
 • Hejsemi, Medžme'ul-Zevahid, deveti tom, str. 203.
 • Zahak, Al-Ahad vel Mesani, peti tom, str. 363.
 • Dulabi, Az-Zurije At-Tahire An-Nebevije, str. 119.
 • Taberani, Al-Mu'džem Al-Kebir, prvi tom, str. 108 i 22. tom, str. 401.
 • Zerendi Al-hanefi, Nezm Dorar As-Samtajn, str. 178.
 • Abdullah ibn Odej, Al-Kamil, drugi tom, str. 351.
 • Ibn Asakir, Tarih Medina Damašk, treći tom, str. 156.
 • i...

 

Takođe Buhari prenosi hadis od Poslanika s.a.v.a. da je rekao:

 عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «فاطمة بَضْعَة منّى فمن أغضبها أغضبني .

"Fatima je dio mene, ko nju rasrdi, rasrdio je mene."

Sahih Buhari, četvrti tom, str. 210. i str. 710, hadis br. 3714.

 

Muslim također prenosi sljedeće:

 عن المسور بن مخرمة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا .

Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: "Zaista je Fatima dio mene, naljuti me ono što nju naljuti."

Sahih Muslim, hadis br. 6202. Poglavlje Vrline Fatime, kćerke Božijeg Poslanika s.a.v.a.

I svima nama, muslimanima, je jasno da je hazreti Fatima s.a. bila ljuta na Ebu Bekra i Omera, i do kraja života nije bila zadovoljna njima. Buhari o tome piše:

 فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت.

Fatima, kćerka Božijeg Poslanika s.a.v.a. se naljutila i odrekla se Ebu Bekra i u tom stanju je i umrla. (Do kraja života bila ljuta na Ebu Bekra.)

Prema predaji Ibn Kutejbe, kada su Ebu Bekr i Omer došli u posjetu Fatimi, ona im je rekla da će ih proklinjati iza svih njenih namaza!

Al-Imame ve Al-Sijase, prvi tom, str. 31.