Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Imam Mehdi kod Ehli Sunneta!

Ni Šije ni sunnije nemaju sumnju u to da će se pred smak svijeta pojaviti Poslanikov Halifa poznatiji kao Imam Mehdi, koji će svijet ispuniti sa pravdom. Mi ćemo u ovom tekstu, uz Allahovu pomoć pokazati mišljenje velikana Ehli Sunneta o pitanju pojave Imama Mehdija (a.j.)

Hadisi o imametu Imama Mehdija iz knjiga Ehli Sunneta:

1.

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله اللّه عز و جل حتى يملك رجل من أهل بيتى يملك جبل الديلم و القسطنطينية

Prenosi se da je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao: "Da ostane samo jedan dan od ovog svjeta, Uzvišeni Alllah dž. š. će produžiti taj dan, da bi na vlast postavio čovjeka iz mog Ehli Bejta odnosno porodice. Taj čovjek će pod svojom vlašću imati područja od Dejlama (Na sjeveru Irana) do Konstantipolja.

 • Sunen Ibn Madže, drugi tom, str. 929.
 • Kenzul-Ummal, Mutaki Hindi, 14. Tom, str. 267.

Prema ovom vjerodostojnom hadisu saznajemo da obećani Mehdi koji će se pojaviti u ahiruzeman potiče iz porodice Božijeg Poslanika s.a.v.a.

2.

عن عبد اللّه قال: بينما نحن عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم إذا أقبل فتية من بنى هاشم فلما رآهم النبى صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اغرورقت عيناه و تغير لونه قال: فقلت: ما نزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه، فقال:إنا أهل بيت اختار اللّه لنا الآخرة على الدنيا، و إن أهل بيتى سيلقون بعدى بلاء و تشريدا و تطريدا حتى يأتى قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتى فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، فمن أدرك ذلك منهم فليأتهم و لو حبوا على الثلج

Prenosi se da je jednom grupa ashaba bila kod Božijeg Poslanika s.a.v.a. kada je pored njih prošla jedna grupa mladića Beni Hašima. Kada ih je Božiji Poslanik s.a.v.a. vidio, počelo je plakati i promijenilo mu se lice. Mi smo mu rekli: "O Božiji Poslaniče, mi se nadamo da te nikada nećemo vidjeti tužnog" Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: Mi smo porodica za koju je Allah izabrao bolji svijet u odnosu na dunjaluk. Ja znam da će se moja porodica nakon što preselim na ahiret suočiti sa teškoćama i torturama i da će morati seliti iz grada u grad. Takvo ponašanje prema njima će trajati sve dok se grupa ljudi sa crnim zastavama ne pojavi na Istoku, koja će pozivati ljude na dobro ali im se narod neće odazvati. Oni će se boriti i pobijedit će,  ali ih narod ipak neće prihvatiti sve dok se ne pojavi čovjek iz moje porodice. On će se boriti sve dok svijet ne ispuni pravdom kao što  je do tada bio ispunjen nepravdom. Ko ga god od vas  vidi neka mu se pridruži čak i da bude u mukama ili u zimi!

 

 • Sunen Ibn Madže, drugi tom, str. 1366.
 • Kenzul-Ummal, Mutaki Hindi, 14. Tom, str. 268.

Osim što u ovom hadisu Božiji Poslanik ukazuje na poteškoće s kojima će njegov Ehli Bejt suočiti nakon njegovog preseljenja na ahiret, on govori da će Imam Mehdi biti iz njegove porodice i imat će vlast nad muslimanima i tražit će od muslimana da mu se pridruže u njegovoj revoluciji i vladi.

3.

عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما و جورا و عدوانا ثم يخرج من أهل بيتى من يملأها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و عدوانا، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ــ

Ebu Said Al-Hudri govori da je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao: Neće biti Sudnji dan sve dok zemlja ne bude ispunjenja nepravdom, nasilijem i neprijateljstvom. Tada će se pojaviti čovjek iz mog Ehli Bejta koji će zemlju ispuniti pravdom i jednakosti. Ovaj hadis je Sahih pos uslovima Buharije i Muslima.

 • AlMustedrek Ala Sahihein, Hakim Nejšaburi, četvrti tom, str. 557.
 • Musned Ahmed ibn Hanbela, treći tom, str. 36.

 

4.

عن أبى أيوب الأنصارى قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم لفاطمة سلام اللّه عليها: نبينا خير الأنبياء و هو أبوك، و شهيدنا خير الشهداء و هو عم أبيك حمزة، و منا من له جناحان يطير بهما فى الجنة حيث شاء و هو ابن عم أبيك جعفر، و منا سبطا هذه الأمة الحسن و الحسين و هما ابناك، و منا المهدى 

Veliki ashab Božijeg Poslanika s.a.v.a., Ebu Ejub Ensari kaže da je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao svojoj kćerci, Fatimi s.a.: "Naš Poslanik je najbolji Poslanik a to je tvoj otac, naš šehid je najbolji šehid a to je amidža tvog oca, Hamza. Od naše porodice je jedan velikan kome je Uzvišeni Allah podario dva krila da bi letio nad džennetom a to je Džafer, tvoj amidžić. A od nas su i dva velikana ovog ummeta a to su tvoj sinovi, Hasan i Husein, a Mehdi je također od nas."

 • Medžmeuz-Zehavih, Hejsami, sedmi tom, str. 324.
 • Kenzul-Ummal, Mutaki Hindi, 11. Tom, str. 183

5.

عن أم سلمة قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: المهدى من عترتى من ولد فاطمة

Ummu Seleme kaže: „čula sam Božijeg Poslanika s.a.v.a. koji je rekao: Mehdi je od moje porodice i od sina Fatime s.a.“

 • Mizan Al-I'tidal, Zehebi, drugi tom, str 87.
 • Kenzul'Ummal, Mutaki Hindi, 14. tom, str. 264.

6.

يلتفت المهدى عليه السلام و قد نزل عيسى بن مريم عليه السلام كأنما يقطر من شعره الماء فيقول المهدى عليه السلام: تقدم فصلّ بالناس، فيقول: إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلّى خلف رجل من ولدى 

Božiji poslanik s.a.v.a.: " Na dan pojavljivanja Mehdija sići će Isa sin Merjeme na zemlju, dok mu kosa bude izgledala kao mokra. Tom prilikom će mu Mehdi predložiti da klanja a da narod klanja za njim. Tada će Isa reći: "Zaista se namaz klanja zbog vas." Isa će klanjati iza čovjeka koji je potomak mojih sinova."

 

 • As-Sevaik Al-Muhareke, Ibn Hadžer Askalani, str. 98

Ovi je samo mali broj hadisa koji je vezan za obećanog Imama Mehdija (a.j.) koji će nam dokazati da se obećani spasitelj ummeta zove Mehdi. Mehdi je od porodice Božijeg Poslanika s.a.v.a.. Isa (a.s.) je jedan od ashaba Imama Mehdija. Imam Mehdi je imam Poslanikovog ummeta i muslimani ga obavezno moraju slijediti.