Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

U čast Poslanika Milosti

Neka je zahvala Bogu Uzvišenom koji je nagradio prijašnji i današnji ummet dolaskom hazreti Muhameda s.a.v.s. Šaljemo pozdrav na Muhameda, koji je donositelj Tvoje vjere, koji je iznad ostalih ljudi, odabrani rob među robovima. Pozdrav na onoga koji je predvodnik milosti i rizničar berićeta. Molimo te Bože da ga uzdigneš do najviših stupnjeva dženeta, koje niko nije dosagao, nijedan melek niti poslanik, zbog truda koji je načinio na Tvom putu.

U prethodnoj dovi, koju prenosimo od Imama Sedžada a.s. izjavljujemo vam sućut povodom godišnjice preseljenja hazreti Muhameda, Svjetla Upute i ličnosti koja sa protokom vremena, napredkom ideja i civilizacije dobija dodatno na značaju i privlači k sebi nove mase ljudi.

Kada je Božiji poslanik u postelji zauvijek sklopio svoje mubarek vjeđe, Ali a.s. je srca punog boli počeo da šapuće: "Da su mi otac i mati žrtvovani za tebe Poslaniče Božiji! Tvojom smrću je prekinuta nit koja nije do sada prekidana. Ona nit kojom su nam dolazile nebeske poruke. Tvoje preseljenje je naš zajednički bol i nedostatak jer svi žale za tobom. Da nas nisi usmjravao ka saburu i strpljenju i odvraćao od nestrpljivosti, plakali bi dok nam suze ne presuše. Ova bol će zauvijek ostati u meni kao vječna tuga. Da su mi bar roditelji žrtvovani za tebe! Sjeti nas se i ne zaboravi nas u prisustvu svog Boga."

Ali a.s. bio je najbolji prijatelj i suputnik Božijeg poslanika u njegovim 20-godišnjim misionarskim nedaćama i usponima.  O tom tužnom danu kada se Poslanikova glava nalazila na njegovim prsima on kaže: "Dok je glava Božijeg poslanika ležala na mojim prsima otišao je sa ovog svijeta. Umro je na mojim rukama. Nakon toga sam preuzeo odgovornost za njegovo gasuljenje, u čemu su mi pomogli meleci. Kao da je cijela kuća sa zidovima plakala! Izdizala se tuga sa svih strana! Stalno su se smjenjivale grupe meleka – jedni su se spuštali a drugi odlazili. Njihovo komešanje nije prestajalo sve dok ga nismo položili u mezar."

Božiji poslanici koji su do nas dovodili potoke vjere bili su izabrani od Boga Svevišnjeg da zasiju moral i čistoću u ljudskim zajednicama. Imali su cilj da prošire vjerovanje u Jedinog Boga, da uzvise pravdu u društvu i ljude udalje od zla. Posljednja poslanička halka bio je hazreti Muhamed a.s. Taj Donositelj milosti je imao zadatak da upotpuni poruku od prijašnjih poslanika. Njegov poziv se temeljio na Božanskoj uputi i stoga u njemu nije bilo nikakvih nedorečenosti, nejanoća  ili zabluda. Po riječima znalaca, kao što u našim životima sunce obasja dan takvu ulogu je imao i Muhamed s.a.v.s. u preporodu ljudske misli. On nam je izvorište ljudskih mijena u kretanju ka boljem. Prema historijskim svjedočanstvima, pojavljivanje nebeskih ajeta simboliše početak ljudskog uzdizanja i napredovanja. Muhamed a.s. je zaostale ljude preobrazio u milostivu, ljubaznu i bratsku civilizaciju. Preko širenja islama on je kreirao cijeli pokret koji je stremio prama znanju. Na taj način su muslimani brzo ovladali svim naukama onog doba.

Uzvišeni Kur'an posljenjeg Božijeg poslanika opisuje različitim epitetima i spominje ga u brojnim primjerima. Božiji ajeti poslaničku poslušnost imenuju "poslušnošću Bogu", a odupiranje Poslaniku kao "protivljenje Bogu". Allah dž.š. o karakteru Poslanika u 56. ajetu sure Ahzab kaže: "Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovijesnika. O vjernici blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!"

Prema svjedočenju Kur'ana, Muhamed je zadnji poslanik i posmatrač svog ummeta. Sa svojim porukama on čovjeka poziva na vječni život. Po tome će i on biti vječno živ. U glasu mujezina koji uči ezan sa džamije, u namazu koji se svakodnevno klanja, u pravdi za potlačene i borbi muslimana protiv zla, Muhamed s.a.v.s je živ kao i njegova poruka i vjera.

Veliki islamski poslanik je najveća ličnost ljudske historije. Uputa čovjeka prema sreći bila je tako teška odgovornost koja mu je povjerena, a on ju je obavio s takvom lahkoćom.  Hazreti Muhamed je svojim znanjem obasjao i oslobodio svijet. Bez sumnje, inteligentni i razumni ljudi najviše mogu shvatiti koliki je njegov doprinos po tom pitanju. Savremeni engleski mislilac, koji je prešao na islam, Martin Lings, razvrstava razloge širenja Muhamedove vjere u dva domena i navodi: ''Na prvom mjesu su kur'anski ajeti, koji su upućujući i svjetlosni znaci. Nakon njih slijedi Poslanikov karakter. Muhamed je bio čovjek za kojeg su svi znali da je iskren i nije bilo šanse da bi on nekoga prevario. On je apsolutni karakter, odabran od Boga, a njegova poruka je poruka istine.''

Doktor Lings Poslanikov poklon vidi u tome što je ljudima iz svog ljudskog ugla otvorio put svjetlosti. On je dao obećanje da neće samog ostaviti svoj ummet. Potom zapisuje: "Poslanik je predvidio da će se, unatoč smutnjama nakon njegove smrti, pojaviti predvodnik među ljudima po imenu Mehdi, odnosno 'posjednik Upute'. On je rekao da je Mehdi iz njegove porodice i da će zemlju ispuniti istinom i pravdom."

Iako je 28. safera 11. hidžretske godine ispustio dušu, veliki Islamski poslanik je ljudima predstavio vjeru koja je nakon toliko stoljeća i dalje na nogama a njegovo ime i put se u svijetu veličaju i neprestalno spominju. Godišnjica smrti hazreti Muhameda s.a.v.s je uspomena milosti i veličanstva koji su krasili ovog velikana.Neka je mir i Božiji rahmet na njega, na njegovu Časnu porodicu i njegov ummet!

Također pročitajte: Šta se desilo četiri dana prije preseljenja na ahiret Božijeg Poslanika s.a.v.a.