Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Dokumenti o napadu na kuću Poslanikove kćerke, hazreti Fatime s.a. (Drugi dio – Predaja od Ibn Ebi Šejbe)

Ibn Ebi Šejbe je inače Buharijev profesor, njegova knjiga Al-Musnef je jako poznata i vjerodostajna kod ehli sunneta.

 

On u istoj knjizi prenosi sljedeće:

أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله ( ص ) كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله ( ص ) فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال : يا بنت رسول الله ( ص ) ! والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك ، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك ، إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت ، قال : فلما خرج عمر جاؤوها فقالت : تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه ... .

Kada je narod davao prisegu Ebu Bekru, Alija i Zubejr su se počeli u kući Fatime s.a. (kći Božijeg Poslanika s.a.v.a.) konsultovati (sa drugim ashabima) o tom događaju. Kada je Omer čuo o tome, otišao je do Fatimine kuće i rekao: "O kćeri Božijeg Poslanika s.a.v.a., tako mi Allaha, niko od ljudi nam nije draži od tvog oca, a nakon njega si ti. Međutim, tako mi Allaha, ta ljubav ne može me spriječiti da naredim da zapale ovu kuću - ukoliko se ovi ljudi okupe u njoj (Alija, Zubejr i drugi ashabi koji nisu htjeli prisegu dati Ebu Bekru)"

Omer je ovo izgovorio i otišao. Kada su se Alija i Zubejr vratili kući, Fatima (s.a.) je rekla: "Omer je došao i zakleo se da će spaliti našu kuću sa njenim ukućanima, ukoliko se vi ponovo okupite ovdje. Tako mi Allaha on (Omer) će učiniti ono što se zakleo."

 Al-Musnef, Ibn Ebu Šejbeh, osmi tom, str. 572

Iz ove predaje možemo zaključiti da:

 • Nisu svi ashabi bili saglasni o davanju prisege Ebu Bekru i ono što neki tvrde- da su se svi ashabi složili oko hilafeta Ebu Bekra, nije tačno.
 • U najmanjem ruku, Omer je zaprijetio Fatimi, kćerki Božijeg Poslanika s.a.v.a. a poznat je hadis od Poslanika s.a.v.a da je rekao: “Fatima je dio mene, ko nju obraduje, sigurno je i mene obradovao, ko nju ražalosti, sigurno je i mene ražalostio. Fatima mi je najdraža od svih ljudi!”

Pogledat ćemo sened ove predaje:

Ibn Ebi Šejbeh piše da je ovu predaju prenio od Muhameda Ibn Bešera od Ubejdullaha ibn Omera od Zejda ibn Eslema od svog oca, Eslema.

Sad ćemo vidjeti da li su prenosioci ove predaje povjerljivi i ko ih smatra povjerljivim

 

 1. Muhamed ibn Bešer:
 • Mezi u knjizi Tehzib Al-Kemal (tom 24., str 533.) piše:
  • Rekao je Osman ibn Said Al-Derami od Jahje ibn Mujin: "povjerljiv"
  • Ebu Ubejd Al-Edžri je rekao: Pitao sam Ebu Davuda o prenošenju hadisa od Muhameda ibn Bešera, rekao je Said ibn Ebu Urube: "On je najbolji od svih stanovnika Kufe, što se tiče hifza (pamćenje Kur'ana)"
 • Ibn Hadžer Eskelani u knjizi Tehzib Al-Tahzib (tom 9., Str 74.) piše:
  • "On je povjerljiv i prenio je dosta hadisa"
  • Imam Nisaji i Ibn Kani' o njemu govore da je "povjerljiv"
  • Ibn Šahin o povjerljivim osobama o njemu kaže: "Muhamed ibn Bešer je povjerljiv i to je dokazao"

 

 1. Ubejdullah ibn Omer ibn Hafs ibn Asim ibn Omer ibn Hattab:
 • Mezi u knjizi Tehzib Al-Kemal (tom 19., str 127.) piše:
  • Kaže Ebu Hatem: pitao sam  Ahmeda ibn Hanbela o Maliku i Ubejdullahu ibn Omeru i Ejjubu. Pa je rekao: "Ubejdullah je učenji od njih te je više od njih prenio hadisa"
  • Abdullah Ibn Ahmed ibn Hanbel je rekao: Rekao je Jahja ibn Mujin: "Ubejdullah ibn Omer je od povjerljivih prenosioca hadisa"
  • Ebu Zar'e i Ebu Hatem kažu da je on "povjerljiv"
  • Kaže Nisaji da je on "povjerljiv"
  • Ebu Bekr ibn Mendževije je rekao: "On je od velikana Medine i Kurejša, učenik, alim, Božiji rob i hafiz Kur'ana."
 • Ibn Hadžer Eskelani u knjizi Tehzib Al-Tahzib (tom 7., Str 40.) piše:
  • Ebu Bekr ibn Mendževije je rekao: "On je od velikana Medine i Kurejša, učenjak, alim, Božiji rob i hafiz Kur'ana."
  • Ahmed ibn Salih kaže da je on "povjerljiv"

 

 1. Zejd Ibn Eslem
 • On je inače od prenosioca hadisa kod Buharije i Muslima i nema sumnje o njegovoj povjerljivosti!

 

 1. Eslem Al-Kurši Al-Edevi
 • On je također od prenosioca hadisa kod Buharije i Muslima i od ashaba i naravno da je kod ehli suneta povjerljiva osoba.