Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Kako bi naš Kur'an trebao izgledati po hadisima i predajama Ehli Sunneta? + (Slike hadisa od Muslima i Ibn Madžea)

Iako je Časni Kur'an u svim islamskim zemljama i kod svih muslimana, bilo Ehli sunneta ili šija isti, bilo bi zanimljivo da vidimo kakve su Mushafe ili Kur'ane imali ashabi Božijeg Poslanika s.a.v.a.?!

 

Pošto je Ehli Sunnet uvjeren da su ashabi Božijeg Poslanika s.a.v.a. poput zvijezda, i koga god budemo slijedili bićemo upućeni, onda se prema ovom hadisu ne može okriviti neko ko po pitanju Mushafa ili prijepisa Kur'ana slijedi recimo majku vjernih Aišu, Ibn Ebu Ka'ba ili druge ashabe. U raznim knjigama kod Ehli Sunneta vidimo da je razlika u Mushafima kod ashaba potvrđena činjenica. U ovom tekstu ćemo pogledati u čemu su se razlikovali Mushafi kod ashaba:

1. Mushaf od Ibn Mes'uda:

Mushaf koji je posjedovao Ibn Mes'ud imao je 111 sura. Njegov Mushaf nije imao suru Al-Hamd i dvije zadnije sure u današnjim Kur'anima tj. suru Al-Felek i suru An-Nas. Ibn Mes'ud je bio uvjeren da je sakupljanje Kur'ana potrebno iz razloga da muslimani ne bi izgubili ili zaboravili Kur'anske sure. Prema tome, pošto muslimani svaki dan najmanje 10 puta uče suru Al-Hamd u namazu neće je nikada zaboraviti i zato nema potrebe da to stavi u Mushaf.

Ibn Mes'ud također, suru Al-Felek i suru An-Nas nije smatrao od Kur'anskih sura i bio je uvjeren da su ove sure zapravo dove koje uništavaju sihir. On je bio mišljenja da su ove dove objavljene od Allaha kao zaštita Hasanu a.s. i Huseinu a.s. Ibn Mes'ud kada je god vidio Mushaf u kojem su pisane ove dvije sure, izbrisao bi ih rekavši: "Nemojte u Kur'an stavljati ono što nije Kur'an".

Ibn Mes'ud također, nije nikada učio ove dvije sure u namazu.

Treba istaći da je njegov Mushaf u mnogim ajetima i riječima bio različit od današnjeg Kur'ana, kojeg mi muslimani posjedujemo, jer je bio mišljenja da se riječi Kur'ana mogu zamijeniti drugim riječima istog značenja.

On je govorio: "Ako je jedna riječ Kur'ana teška za pamćenje ili izgovaranje, ta se riječ može zamijeniti za riječ koja je lakša ali istog značenja." Na primjer, on je zamijenio riječ "Zuhruf" za "Zeheb". Postoji predaja koja govori da je Ibn Mes'ud prilikom učenja Kur'ana jednom nearapu, zamijenio riječ "Ethim" (Sura Ad-Duhan 43, 44) sa riječju "Fadžir", jer je njemu bilo teško da izgovara tu riječ.

Izvori za ovu tvrdnju kod Ehli Sunneta su:

 • Mu'džem Al-Udeba, Jakut Hamavi, četvrti tom, str. 193.
 • Tefsir Kebir, Razi, prvi tom, str. 213.
 • Tefsir od Teberija, tom petnaesti, str. 163. i 23. Tom, str. 96.

2. Mushaf od Ebi Ibn Ke'b:

Njegov Mushaf posjeduje dvije sure viška, pod imenom Hala' i Hafad. Ovo su zapravo dvije dove, koje je on stavio u svoj Mushaf. Ovo prenosi Imam Sujuti u knjizi "Il-Itkan fi Ulum Al-Kur'an". Imam Sujuti u ovoj knjizi također prenosi te dove koje glase ovako:

 

Dova Hala':

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انّا نستعين بك و نستغفرك و نثنى عليك الخير و لانكفرك و نخلع و نترك من يفجرك

Dova Hafad:

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد و لك نصلّى و نسجد و اليك نسعى و نحفد، نخشى عذابك و نرجو رحتمك ان عذابك بالكفار ملحق

 

Također, u ovom Mushafu između dvije Kur'anske sure Al-Fil i Al-Kurejš nije pisana Bismilla, što podrazumijeva da je Ebi Ibn Ke'b smatrao da su ove dvije sure iste. U Mushefu od Ebi Ibn Ke'b, sura Zumer počinje sa Ha-Mim, prema tome u njegovom Mushafu osam Kur'anskih sura počinju sa Ha-Mim, dok u našim Mushafima sedam Kur'anskih ajeta počinju sa Ha-Mim.

 

3. Aišin Mushaf:

Najzanimljivi Mushaf ashaba je Mushaf majke vjernika Aiše. Da bismo ovo dokazali, dovoljno je da prenesemo predaju od Buharije, jer je kod Ehli Sunneta Buharijeva zbirka hadisa nakon Časnog Kur'ana najvjerodostojnija knjiga.

Buhari u svom Sahihu, u knjizi Faza'il Al-Kur'an, poglavlje Ta'lif Al-Kur'an (sakupljenje Kur'ana) prenosi sljedeće:

4707 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير ؟ قالت ويحك وما يضرك . قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لم ؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه و سلم وإني لجارية ألعب { بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر } . وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة .

 4707-Došao je čovjek iz Iraka kod Aiše i tražio je od nje njen Mushaf kako bi sakupio Kur'an po njenom mišljenju, jer on inače Kur'an nije učio po svom redoslijedu. Pitala ga je Aiša: "Kakavu veze ima ako Kur'an budeš tako učio?“ I dodaje: „uči Kur'an kako možeš!“ ... i na kraju Aiša donosi svoj Mushaf, pa mu je diktira ajete iz svog Mushefa.

Prema tome vidimo da je majka vjernika Aiša posjedovala svoj Mushaf. U nastavku ćemo vidjeti da je taj Mushaf bio različit od Mushafa koji mi danas posjedujemo.

Neke razlike između našeg Kur'ana i Aišinog Mushefa:

1 - 238. ajet sure Al-Bekare:

Ebu Junus je bio Aišin sluga kojeg je oslobodila. On kaže: "Aiša mi je naredila da joj napišem Mushaf, međutim da joj javim kada dođem do ajeta "Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte."(2/238), tako sam i uradio, onda je ona rekla: "dodaj i "Ikindiju" u ajet""!

 • Sahih Muslim, Mesadžid, 207.
 • Tirmizi u tumačenju 29, ajeta sure Al-Bekare.
 • Ahmed u svom musnedu, šesti tom, str. 73.
 • Al-Musahif, Ibn Ebu Davud, poglavlja Mushaf Aišin, supruge Božijeg Poslanika. Str. 284, hadis br. 197.

(kliknite na sliku da biste je vidjeli u ogrinalnim dimenzijama)

·Ibn Ebu Davud takođe prenosi slijedeću predaju:

196 - حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن إسحاق الناقد ، وأبو عبد الرحمن الأذرمي قالا : حدثنا يزيد قال : أخبرنا حماد ، عن هشام، عن أبيه قال : كان مكتوبا في مصحف عائشة : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر )

Aiša je posjedovala Mushaf u kojem je bilo napisano : Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana i ikindiju!

 • Al-Musahif, Ibn Ebu Davud, poglavlja Mushaf Aišin, supruge Božijeg Poslanika. Str. 283, hadis br. 196.

Ibn Ebu Davud u spomenutoj knjizi također prenosi drugu predaju u kojoj Aiša kaže da je "čula od Božijeg Poslanika s.a.v.a." da je Poslanik tako učio ovaj ajet.

 • Al-Musahif, Ibn Ebu Davud, poglavlja Mushaf Aišin, supruge Božijeg Poslanika. Str. 285, hadis br. 198.

2 - Ajet o dojenju odraslog čovjeka od strane tuđe žene!

Aiša je govorila da je za vrijeme Božijeg Poslanika s.a.v.a. postojao ajet o dojenju muškaraca od strane tuđe žene, međutim kada su oni bili okupirani gasuljenjem Božijeg Poslanika s.a.v.a došla je koza i pojela dio Mushafa u kojem je taj ajet bio napisan. Muslim također prenosi ovu predaju od Aiše:

3670 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

"Bilo je u Kur'anu deset jasnih vrsta dojenja, to je kasnije smanjeno na pet vrsta (što znači da se prvobitni ajet o tome uništava), a kada je Božiji Poslanik s.a.v.a. umro to je bio dio Kur'ana i učio se."

 • Sahih Muslim, četvrti tom, str. 167.
 • Daremi, drugi tom, str. 157.
 • Sunen od Ebu Davuda, prvi tom, str. 224.

 اخرج ابن ماجة عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا و لقد كانت فى صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول اللّه و تشاغلنا بموته دخل الداجن فأكلها

Ibn Madže od Aiše prenosi da je rekla: "Objavljeni su ajeti o kamenovanju i dojenju odraslog muškarca, bili su napisani u Mushafu ispod mog kreveta. Kada je Božiji Poslanik s.a.v.a. preselio na ahiret i kada smo bili okupirani tim poslovima, ušla je koza i pojela je to!"

(kliknite na sliku da biste je vidjeli u ogrinalnim dimenzijama)

 • Musned od Ahmeda, šesti tom, str. 269.
 • Te'vil Muhtelef Al-Hadis, Ib Kutejbe Dinveri (umro. 276 po hidžri.)

3 - 98. Ajet sure Al-Anbija:

98. ajet sure Al-Anbija glasi ovako:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

dok u Aišinom Mushafu ide ovako:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حطب جَهَنَّمَ

Ovo prenosi Kurtubi u svom tefsiru ispod 98. Ajeta sure Al-Anbija.

4 - Sura Al-Ahzab:

Aiša je govorila da je sura Al-Ahzab posjedovala 200 ajeta, međutim kada je Osman sakupio Kur'an, od te sure ostalo je onoliko koliko sad ajeta ima ova sura:

كذا قالت عائشة على ما اخرجه ابو عبيد فى الفضائل و ابن الانبارى و و ابن مردويه عنها: «كانت سورة الاحزاب تقرأ فى زمان النبى (ص) مائتى آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها الاعلى ما هو الان»

 • Al-Itkan, drugi tom, str. 25.
 • Ad-Dor Al-mansur, peti tom, str. 180.

 

5 - 69. ajet sure Maida, 162. ajet sure An-Nisa, 63. ajet sure TaHa:

Kada je Aiša upitana za ova tri ajeta, ona je rekla da ta tri ajeta nisu bili u Kur'anu i da su kasnije dodati u Kur'an!

وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة قال : سألت عائشة عن لحن القرآن { إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون } [ المائدة : 69 ] { والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة } [ نساء : 162 ]{ إن هذان لساحران } [ طه : 63 ] ؟ فقالت : يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب .

 • Ad-Dor Al-mansur, treći tom, str. 296.
 • Tefsir Kur'ana od Alusija, 12. Tom, str. 202.

6 - 60. ajet sure Al-Mu'minun:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي خَلَفٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتَوْا أَوْ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا فَقَالَتْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَحَدُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ أَيَّتُهُمَا قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتَوْا فَقَالَتْ أَشْهَدُ لَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا وَكَذَاكَ أُنْزِلَتْ وَلَكِنَّ الْهِجَاءَ حُرِّفَ

Prema ovoj predaji, neko je rekao Aiši kako ovaj ajet uči na drugi način od onog kako mi danas učimo. Aiša se klela da je Božiji Poslanik s.a.v.a. učio taj ajet na način na koji taj čovjek uči, međutim kasnije se ajet promjnio u ajet koji mi danas učimo!.

 • Ahmedov Musned, hadis br. 23963

Zbog ovih hadisa, Ehli Sunnet mora odgovoriti na sljedeća pitanja:

1.    Da li su svi ovi hadisi netačni? Ako su netačni, postavlja se pitanje zašto Ehli Sunnet knjige Buharije i Muslima smatraju sahihima, te zašto uopšte u njihovim poznatim knjigama postoji toliko izmišljenih hadisa?!

2.    Da li su ovi hadisi vjerodostojni? Ako jesu onda se po njima Kur'an suočio sa tahrifom (ajeti su promijenjeni i sl.) (Utječemo se Bogu od prokletog šejtana)

3.    Da li su ashabi, među njima i Aiša, slagali na Božijeg Poslanika s.a.v.a.? Ako jesu, u tom slučaju oni postaju neprijatelji Allaha i Božijeg Poslanika s.a.v.a..