Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Šta bi bilo da je narod odmah prihvatio hilafet hazreti Alije a.s.?

Postavlja se pitanje, šta bi bilo da je narod, nakon preseljenja na ahiret Božijeg Poslanika s.a.v.a., odmah prihvatio hilafet i imamet hazreti Alije a.s.?! Kao i obično, odgovor na ovo pitanje ćemo potražiti u ehli sunnitskim knjigama, pa idemo redom:

 

Hazreti Alija bi uputio narod na Pravi put i prema džennetu

Prema priznanjima velikana ehli sunneta, da je narod, odmah nakon preseljenja na ahiret Božijeg Poslanika s.a.v.a. prihvatio hilafet i imamet zapovjednika vjernih, hazreti Alije ibn Ebu Taliba, on bi ih uputio na pravi put:

Taberani prenosi vjerodostojan hadis i kaže:

حدثنا محمد عبد الله الحضرمي ثنا علي بن الحسين بن أبي بردة البجلي الذهبي ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن حرب بن صبيح ثنا سعيد بن مسلم عن أبي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن عبد الله بن مسعود ... قال وما أظن أجلي إلا قد اقترب قلت يا رسول الله ألا تستخلف أبا بكر فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه قلت يا رسول الله ألا تستخلف عمر فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه قلت يا رسول الله ألا تستخلف عليا قال ذاك والذي لا إله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعين

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي  صلى الله عليه وسلم  ليلة وفد الجن فتنفس فقلت مالك يا رسول الله قال نعيت إلى نفسي يا بن مسعود قلت استخلف قال من قلت أبو بكر قال فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال نعيت إلى نفسي يا بن مسعود قلت فاستخلف قال من قلت عمر فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت ما شأنك قال نعيت إلى نفسي يا بن مسعود قلت فاستخلف قال من قلت علي بن أبي طالب قال أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين

Ibn Mes'ud prenosi od Božijeg Poslanika s.a.v.a. da je rekao: "Mislim da mi se bliži smrt". "Da li ćete Ebu Bekra postaviti kao halifu?", pitao sam. Božiji Poslanik s.a.v.a. okrenu lice. Meni se činilo da se Poslanik s.a.v.a. ne slaže sa time. Rekao sam: "O Božiji Poslaniče, da li ćete Omera postaviti kao halifu?", opet okrenu lice od mene pa sam shvatio da se ne slaže sa time. Pitao sam ga: "O Božiji Poslaniče, hoćete li Aliju postaviti za hilafet?". Božiji Poslanik s.a.v.a. odgovori: "Tako je, tako mi Allaha, nema Boga osim Njega, ako mu date prisegu i ako mu se budete pokoravali, on će vas sve odvesti u džennet."

Abdullah ibn Mes'ud također kaže: "Bio sam kod Božijeg Poslanika s.a.v.a., one noći kad su džinni došli kod njega. Tada je Božiji Poslanik duboko uzdahnuo. Pitao sam ga: "O Božiji Poslaniče, šta se desilo?". On je rekao: "Dobio sam vijest o mom preseljenju na ahiret". Pitao sam: "O Božiji Poslaniče, hoćete li ikoga odrediti za hilafet?" Božiji Poslanik s.a.v.s je rekao: "Na koga misliš?". Rekao sam: "Na Ebu Bekra". Božiji Poslanik s.a.v.a. je šutio. Prošlo je jedno vrijeme kad  Božiji Poslanik s.a.v.a. ponovo duboko uzdahnu.

Pitao sam: "Šta se desilo, o Božiji Poslaniče?" On mi odgovori: "Dobio sam vijest o mom preseljenju na ahiret, o Ibn Mes'ude". Pitao sam: "O Božiji Poslaniče, hoćete li ikoga odrediti za hilafet?" Božiji Poslanik s.a.v.s reče: "Na koga misliš?". Rekao sam: "Na Omera". Božiji Poslanik s.a.v.a. ponovo ušuti, zatim duboko uzdahnu. Pitao sam ga: "O Božiji Poslaniče, šta se desilo?". On  reče: "Dobio sam vijest o mom preseljenju na ahiret." Rekao sam: "O Božiji Poslaniče, odredite vašeg halifu?" On je odgovorio: "Koga?". Rekao sam: "Aliju ibn Ebu Taliba." Na to Poslanik s.a.v.a reče: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, oni koji se njemu budu pokoravali, on će ih sve odvesti u džennet."

Al-Mu'džem Al-Kebir, Taberani, deseti tom, str. 67. hadis br. 9969. i 9970.

Ebu Ne'im Isfahani također u svojoj knjizi Helijat-ul-Ulija prenosi hadis od Huzejfe ibn Al-Jeman da je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao:

حدثنا جعفر بن محمد بن عمر ثنا أبو حصين الوادعي ثنا يحيى بن عبدالحميد ثنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال قالوا يا رسول الله ألا تستخلف عليا قال إن تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق المستقيم

 رواه النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي اسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة نحوه

Rekli su: "O Božiji Poslaniče, da li ćete Aliju postaviti za hilafet". Božiji Poslanik s.a.v.a. odgovori: "Ako ga prihvatitie kao vođu, naći ćete ga kao osobu koja je upućena i koja će vas uputiti Pravim putem."

Helijat-ul-Ulija, Ebu Na'jim Isfahani, prvi tom, str. 64.

 

Hazreti Alija bi uputio narod jasnim putem:

Nakon preseljenja na ahiret Božijeg Poslanika, muslimani su se odvajali u razne grupe. Svaka grupa  je bila uvjerana da se nalazi na pravom putu. Ehli sunnet o tome ima zanjimljive predaje:

U knjizi Ahbar Al-Medina, prenosi se od Omera da je potvrdio kako bi se narod uputio da je izabrao hazreti Aliju za hilafet:

حدثنا أبو بكر العلمي قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن الحسن قال خلا عمر رضي الله عنه يوما فجعل الناس يقولون ما الذي خلا له فقال المغيرة بن شعبة أنا آتيكم بعلم ذاك فأتاه فقال يا أمير المؤمنين إن الناس قد ظنوا بك في خلواتك ظنا قال وما ظنوا قال ظنوا أنك تنظر من يستخلف بعدك قال ويحك ومن ظنوا قال ومن عسى أن يظنوا إلا هؤلاء علي وعثمان وطلحة والزبير قال وكيف لي بعثمان فهو رجل كلف بأقاربه وكيف لي بطلحة وهو مؤمن الرضا كافر الغضب وكيف لي بالزبير وهو رجل ضبس وإن أخلقهم أن يحملهم على المحجة البيضاء الأصلع يعني عليا رضي الله عنه

... Jednog dana Omer se osamio. Narod se pitao šta se desilo Omeru, što se osamio. Onda je Mukejre ibn Še'be rekao da će narod obavijestiti o tome. Otišao je kod Omera i rekao mu: "O Halifa, zaista narod razmišlja o tome, zašto si se osamio." Omer je odgovorio: "Šta razmišljaju?". "Oni razmišljaju kako ti planiraš koga da postaviš za hilafet." odgovori Mukejre. Omer upita: "Koga oni misle da ću postaviti za hilafet?" Mukejre odgovori: "Na koga će misliti osim Alije, Osmana, Talhe, i Zubejra!"

Na to je Omer reče: "Kako mogu razmišljati o Osmanu, kad je on takav da će svoju rodbinu postaviti na vlast. Kako mogu misliti na Talhi kad je on vjernik kada je sretan, a kafir kad se naljuti. A kako mogu misliti na Zubejra kad je on ljuta osoba. A zaista, najbolji od njih je Alija, koji će ih voditi Bijelim putem (Pravi put)."

Ahbar Al-Madina, drugi tom, str. 59., br. 1490

Ibn Abbas također prenosi da je Omer njemu rekao sljedeće:

! أما إن ولى أمرهم حملهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم .

Znaj, ako on bude na vlasti, uputit će narod na Bijeli put i Pravi put.

Šerh Nehdžul-Belaka, Ibn Ebu Al-Hadid, 52/12.

 

Hazreti Alija bi vodio narod ka Istini:

Omer je u Vijeću, kojeg je izabrao za izbor halife, rekao:


قال عمر لأصحاب الشورى لله درهم إن ولوها الأصلع كيف يحملهم على الحق وإن حملا على عنقه بالسيف قال فقلت أتعلم ذلك منه ولا توله ... 

Omer je rekao ashabima u Vijeću: "Ako pitanje vlasti daju Aliji, on će ih voditi ka Isitini, čak iako bude primoran da uzme sablju." Rekao je jedan ashab: "Ovo znaš o njemu i opet ga nećeš postaviti za hilafet?"

Tarih Damask, tom 42. Str. 428

Slična predanja se prenose u sljedećim izvorima:

Al-Kamil fi At-Tarih, drugi tom, str. 460.

Tarih Taberi, drugi tom, str. 580.

Tarih Al-Islam, Zehebi, treći tom, str. 639

Šerh Nehdžul-Belaga, Ibn Ebu Al-Hadid, 13 tom, str. 260.

 

Alija a.s. bi oživio sunnet Božijeg Poslanika s.a.v.a:

Da je hazreti Alija posato halifa, nakon preseljenja na ahiret Božijeg Poslanika s.a.v.a., on bi oživio sunnet Božijeg Poslanika, koje je narod nakon njega zaboravio. Iako je Imam Ali, kada je postao halifa, pokušao oživiti sunnet Božijeg Poslanika s.a.v.a. zbog suprostavljanja naroda to nije uspio učiniti, međutim da je hazreti Alija, nakon Božijeg Poslanika, odmah dobio vlast, on bi sigurno sačuvao sve sunnete Božijeg Poslanika s.a.v.a.:

 إنّ أحراهم إن وليها أن يحملهم على كتاب اللّه  وسنّة نبيّهم صاحبك،  يعني عليّاً.

Omer je Ibn Abbasu rekao: "Najzaslužnija osoba, koja može da natjera narod na sunnet Božijeg Poslanika je Alija".

Tarih Al-Medina, 3/883. Istraživanje Fehim Muhamed Šeltut.

Ibn Ebu Al-Hadid prenosi sličnu predaju od Omera da je reako:

"Najhrabrija osoba, koja može da natjera narod na sunnet Božijeg Poslanika je Ali."

Šerh Nehdžul-Belaka, Ibn Ebu Al-Hadid, 12/52.

 

Imam Ali bi ujedinio islamaski ummet:

Najvažni faktor razjedinjavanja među muslimanima je razilaženje u vjeri, prema tome, da je neko mogao rješiti te nesuglasice, onda bi muslimani ostali ujedinjeni.

O tome ima dosta hadisa i predaja u ehli sunnitskim knjigama, koji kazuju da je hazreti Alija jedina osoba koja je mogla da ujedini muslimane:

Hakim Nejšaburi prenosi da je Božiji Poslanik s.a.v.a. hazreti Aliji rekao sledeće:

عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه أنّ النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قال لعلي: أنت تبيّن لأمّتي ما اختلفوا فيه بعدي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

Enes ibn Malik od Božijeg Poslanika s.a.v.a. prenosi da je Aliji rekao: "Ti ćeš nakon mene objasniti mom ummetu ono u čemu se ne slažu."

Hakim Nejšaburi kaže da je hadis sahih i po uslovima Buharije i Muslima iako ga nisu htjeli prenijeti.

Al-Mustedrek ala Sahihejn, Hakim Nejšaburi, treći tom, str. 122.

Isti hadis se spominje u sljedećim izvorima:

Tarih grada Damaska, 42/387.

Kenzul-Umal, 11/615., br.32983.

Ševahed At-Tenzil, 1/383.

Al-Menakib, Harezmi, 329.

Jenabi Al-Mevadde, 2/86