Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Zašto imena Imama Ehli-Bejta nisu direktno objavljena u Kur'anu? (Drugi dio)

Tačno je da imena Imama Ehli-Bejta nisu direktno objavljena u Kur'ani kerimu, međutim u više prilika Uzvišeni Allah spominje njihove osobine. Allah subhanehu we Te'ala u Suri Al-Maida kaže:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (المائده/55)

Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. (Sura Al-Maida/55)

Velikani ehli sunneta se slažu da je ovaj ajet objavljen o Imamu Aliji a.s.

Gazi Azed-Addin Idži (umro 756. G. po hidžri ) o tome piše da se najveći mufesiri (tumači Kur'ana) slažu da je Alija ibn Ebu Talib tema ovog ajeta.

وأجمع أئمّة التفسير أنّ المراد علي .

Al-Mevagif fi Ilm Al-Kelam, str. 405.

Sa'ad-Ad-din Taftazani takođe u svom djelu Šerh Al-Makasid fi Ilm Al-Kelam piše: Mufesiri se slažu da je ovaj ajet objavljen kada je Ali ibn Ebu Talib klanjao, pa je svoj prsten poklonio siromahu dok je bio na ruku'u.

نزلت باتّفاق المفسّرين في علي بن أبي طالب ، رضي اللّه عنه ، حين أعطى خاتمه وهو راكع في صلاته .

Šerh Al-Makasid fi Ilm Al-Kelam, peti tom, str. 270.

Ala'-e-din Ali ibn Muhamed Hanefi, poznat kao Gušči o tome piše:

Ovaj ajet, prema svim mufesirima, objavljen je o Aliji ibn Ebu Talibu kada je na namazu i na ruku'u, svoj prsten poklonio jednom siromahu.

إنّها نزلت باتفاق المفسّرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته .

Šerh Tedžrid Al-I'tikad, str. 368.

A Alusi, istaknuti ehli sunnitski mufesir kaže:

غالب الأخباريّين  على أنّ هذه الآية نزلت في  علي كرّم اللّه وجهه .

Većina predaja nam govori kako je ovaj ajet objavljen o Aliji.

Kaže se: „Pametnom je i išaret dovoljan.“ Da li sad, pored ovih jasnih ajeta, Uzvišeni Allah treba direktno objaviti ime Imama Alije a.s. kao halife nakon Božijeg Poslanika s.a.v.a. ?

Lektorisao: K. Č.