Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Da li se Poslanikove žene smatraju od Ehli-Bejta?

Postavlja se pitanje koje glasi: U 32., 33. i 34. ajetu Kur'anske sure Al-Ahzab riječ je o Poslanikovim ženama. Allah dž. š. ih opominje kako moraju biti uzor u društvu jer Uzvišeni Allah želi da ih očisti od nečistoća.

S obzirom da su spomenuti ajeti objavljeni za vrijeme zajedničkog života Aiše i Božijeg Poslanika s.a.v.a kada je hazreti Hatidža s.a. već preselila na ahiret, pa zašto Poslanikove žene ne smatrate od Ehli-Bejta? Ovaj ajet je objavljen kada su hazreti Zehra s.a. i Imam Ali a.s. živjeli u odvojenoj kući sa hazreti Hasanom a.s. i Husejnom a.s.. Prema tome ovaj ajet se odnosi i na Poslanikove žene, drugim riječima one su od Ehli-Bejta.

 

Odgovor:

1. U spomenutim ajetima kada je riječ o Poslanikovim ženama upotrebljena je zamjenica za množinu ženskog roda:

من يات منکن - و من يقنت منکن - لستن - ان اتقيتن - تخضعن - وقرن - بيوتکن و ....

Međutim kada dolazimo do ajeta o čistoči, zamjenice su muškog roda. Npr.

ليذهب عنکم - ويطهرکم .

Prema tome, očito je da u ovom ajetu nije riječ o Poslanikovim ženama već o drugim osobama.

2. Božiji Poslanik s.a.v.a je imao više žena koje su živjele u posebnim kućama. Zbog toga vidimo da u 32. ajetu kaže: -U kućama svojim boravite.- Prema tome, da je u ajetu o čistoći bila riječ o Poslanikovim ženama, trebao je umjesto "Ehlul-Bejt" (stanovnici kuće) reći "Ehlul-Bujut" (stanovnici kuća).

3. Prema sahih hadisu koji prenosi Muslim i ostali muhadisi, kada je objavljen ajet o čistoći, Božiji Poslanik s.a.v.a. je pozvao hazreti Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna ispod svog ogrtača, potom je proučio ajet o čistoći.

Ovaj hadis prenosi Aiša:

 قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْر أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).

Aiša je rekla: „ Došao je Hasan ibn Ali pa ga je Poslanik uveo ispod ogrtača, zatim mu je došao Husejn pa je i njega pustio ispod ogrtača, zatim je došla Fatima pa je i nju uveo, potom je došao Ali pa je i njega je uveo ispod ogrtača. Potom je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao: "Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.""

Sahih Muslim, 7/130, hadis br. 6414.

4. U Muslimovoj zbirci hadisa piše da su pitali ashaba Božijeg Poslanika s.a.v.a. Zejd ibn Erkema da li Poslanikove žene računaju od Ehli-Bejta, a on je na to odgovorio: „Žena čovjeka se ne računa od njegovog Ehli-Bejta, jer žena može dugo vremena da živi sa mužem, međutim na kraju se razvede i vrati se kući svog oca. Prema tome žene se računaju od porodice (Ehlul-Bejta) oca.“

إنّ زيد بن أرقم سئل عن المراد بأهل البيت هل هم النساء ؟ قال: لا / وأيم اللّه ، إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ، ثمّ يطلّقها ، فترجع إلى أبيها وقومها.

Sahih Muslim, sedmi tom, str. 123, br. 6381, Knjiga Fazail As-Sahaba, poglavlje Fazail Ali ibn Ebu Talib.

5. Ni jedna od Poslanikovih žena nije tvrdila da je tema ajeta o čistoći, čak su isticale suprotno. Npr. Ummu Seleme kaže: „Nakon objavljivanja ajeta o čistoći i kada sam vidjela ponašanje Božijeg Poslanika s.a.v.a prema Aliji, Fatimi, Hasanu i Husejnu, približila sam se njima i pitala Božijeg Poslanika s.a.v.a da li sam i ja od Ehli-Bejta. Božiji Poslanik s.a.v.a. je na to odgovorio: "Ti si na dobrom položaju."" Ovo podrazumijeva da Božiji Poslanik s.a.v.a. nju nije uračunao u Ehli-Bejt.
Ovaj Hadis prenosi i Tirmizi u svom Sunenu i kaže: „Ovaj hadis je sahih i najbolji sahih hadis u ovoj temi.“

عن أمّ سلمة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء ثمّ قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى وحامّتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . فقالت أم سلمة : وأنا معهم يارسول الله ؟ قال: إنّك على خير. هذا حديث حسن صحيح . وهو أحسن شئ روى في هذا الباب.

Sunen Tirmizi, peti tom, str. 361.

Hakim Nejšaburi o ovom hadisu govori kako je hadis vjerodostojan i po uslovima Buharije i Muslima, međutim oni hadis nisu htjeli prenijeti.

Al-Mustedrek, Hakim Nejšaburi, drugi tom, str. 416

Albani također o ovom hadisu kaže da je sahih (vjerodostojan).

U drugom hadisu kojeg bliježe Sujuti, Taberani i imam Ahmed ibn Hanbel, prenosi se kako je Ummu Seleme pošla ući ispod ogrtača, međutim  Božiji Poslanik je povukao ogrtač iz njene ruke i rekao : "Ti si na dobrom položaju."

 عن أمّ سلمة أنّها قالت: «فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: إنّك على خير .

Musned Ahmeda, šesti tom, str. 323.

Al-Mu'džem Al-Kebir, Taberani, treći tom, str. 53.

Ad-Dor Al-Mansur, Sujuti, peti tom. Str 198.

Prema ovim hadisima, ako neko govori da se i Poslanikove žene smatraju od Ehli-Bejta te da su i one tema ajeta o čistoći, onda mora silom uzeti Poslanikov ogrtač i uvesti i njih ispod ogrtača.