Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Kako je nastao šiizam?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje najbolje bi bilo da vidimo kada je prvi put upotrebljena riječ šija koja u prijevodu znači sljedbenik, drugim riječima malo ćemo potražiti u pouzdanim sunnitskim izvorima kako bismo pronašli odgovore na postavljeno pitanje.

Dakle kada je objavljen sedmi ajet sure Al-Bayyina (Dokaz jasni) koji kaže:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

 A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja, (98/7)

Poslanik s.a.w.a se obratio Aliji a.s. i rekao mu: "O Ali, oni (najbolja stvorenja) su ti i tvoji šije (sljedbenici)"

Ovaj hadis se prenosi u sljedećim izvorima:

 

1.    As-savaik Al-Muharake, str. 96, Ibn Hadžer Hejsami

2.    Ševahed At-tenzil, tom II., str. 356 i 66, hadis br. 1125 i 1148, Hakim Al-Haskani

3.    Kifajet At-Talib, str. 244, 245 i 246 Kendži Šafeji

4.    Al-Minakib, str. 62 i 187 Al-Harezmi

5.    Al-Fosul Al-Muhima, str. 107, Sabak Al-Maliki

6.    Jenabila-l-Mavada, str. 62, Kunduzi Al-Hanefi

7.    Ad-dor Al-mansur, tom VI., str. 379, Sujuti

8.    Tefsir od Taberija, tom III., str. 146, Taberi

9.    Tezkeretu-l-Havas, str. 18, Ibn Džozi

10.Fethu-l-Kadir, tom V, str. 477, Šokani

 

Sam Imam Ali ibn Ebu Talib o tome govori:

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يا علي إذا كان يوم القيامة يخرج  قوم من قبورهم لباسهم النور على نجائب من نور أزمتها يواقيت حمر تزفهم الملائكة إلى المحشر فقال علي تبارك الله ما أكرم هؤلاء على الله قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يا علي هم أهل ولايتك وشيعتك ومحبوك يحبونك بحبي ويحبوني بحب الله هم الفائزون يوم القيامة .

Poslanik s.a.w.a rekao mi je: "O Ali, kada nastupi Sudnji dan, izaći će grupa ljudi iz kabura čija su odjeća svjetlječa, oni sjedaju na kamilima od svjetla te drže konopce koji su od rubina a njih će meleci ispratiti do Mehšera." Pitao sam Poslanika s.a.w.a: Tebareka-Allah, koliki su oni cijenjeni kod Allaha! Tom prilikom Poslanik s.a.w.a odgovorio je: "Oni su ljudi koji su prihvatili tvoj Vilajet (vodžstvo), oni su tvoji zaljubljeni i sljedbenici (šije). Oni te vole zbog ljubavi prema meni, a vole mene jer vole Allaha. Oni su uspješni ljudi na Sudnjem danu".

Hadis prenosi Ibn Asaker u knjizi Historija grada Damaska (Tarih Medina Damask), tom 42., str, 332.

Ibn Asaker svojim senedom od velikog ashaba Džabir ibn Abdullaha prenosi sljedeće:

 روى ابن عساكر بإسناده عن جابر بن عبد اللّه،  قال: كنّا عند النبي صلى اللّه عليه وسلّم، فأقبل علي بن أبي  طالب، فقال رسول اللّه: «قد أتاكم أخي، ثمّ التفت الي‏الكعبة فضربها بيده. ثمّ قال: والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامةثمّ قال: إنّه أوّلكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد اللّه، وأقومكم بأمر اللّه، وأعدلكم في الرعيّة، وأقسمكم بالسويّة، وأعظمكم عند اللّه مزية». قال: وفي ذلك الوقت نزلت فيه: (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ). البيّنة:7/98.
كان أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلّم إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خير البرية.

Rekao je Džabir ibn Abdullah da smo bili kod Poslanika s.a.w.a, zatim došao je Ali ibn Ebu Talib. Poslanik je rekao: "Došao vam je brat" zatim se okrenuo prema Kjabi, svojim je rukama dotakao Kjaba i rekao mu: "Tako mi Allaha u čijoj je ruci moj život, on i njegovi šije (sljedbenici) će postići sreću na Sudnjem danu."

Onda je Poslanik s.a.w.a rekao: "Ali je prva osoba koji je vjerovao u mene, on je najvjernji od vas što se tiče prisege Allahu, on je najčvršči od vas u izvršenju Allahovih naredbi, on je najpravednji od vas u djelovanju prema drugima te kod Allaha ima najviši stepen u odnosu prema vama."

Džabir navodi da je tada objavljen ajet: "A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja," (Sura Dokaz jasni, sedmi ajet). Od tada kada god je Alija dolazio kod ashaba oni bi govorili da je došao 'najbolje stvorenje'.

Hadis prenosi Ibn Asaker u knjizi Historija grada Damaska (Tarih Medina Damask), tom 42., str, 371.

Sljedeći hadis je od Ibn Abbasa koji se prenosi u knjizi Nezm Doraro-l-Samtin. Hadis glasi sljedeće:

وعن ابن عباس ( رض ) قال : لما نزلت هذه الآية : ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال : لعلي هو أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك راضين مرضيين ويأتي عدوك غضبانا مقحمين

Ibn Abbas kaže kada je objavljen ajet: "A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja," Božiji Poslanik s.a.w.a rekao je Aliji: "Ovaj ajet se odnosi na tebe i tvoje šije (slijedbenike). Na Sudnjem danu doći ćete ti i tvoji sljedbenici jer ste zadovoljni Allahom i Allah je zadovoljan s vama, a dolazit če i tvoji ljuti neprijatelji osuđeni na propast."

Nezm Doraro-l-samtin, str. 92, Zerendi Hanefi

Hatib Bakdadi isto prenosi hadis od Ša'bija od Alije ibn Ebu Taliba pa piše:

... عن الشعبي عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت وشيعتك في الجنة ".

Božiji poslanik s.a.w.a rekao je Aliji: "Ti i tvoji šije (sljedbenici) su u džennetu."

Historija Badada (Tarih Bakdad), tom 12., str 284, Hatib Bakdadi.

Slični hadis se prenosi u oko 40 sunnitskih knjiga. Prema tome vidimo da riječ 'Šija' po prvi put je upotrebljena od strane hazreti Pejgambera s.a.w.a. te da je Božiji Poslanik sam sljedbenike imama Alije a.s. nazvao šijama i njima je nagovijestio da će ući u džennet ukoliko budu slijedili Aliju a.s.