Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Da bismo odgovorili na ovo pitanje najbolje bi bilo da uzmemo najvjerodostojnje knjige ehli sunneta na čelu sa Buharijevom zbirkom hadisa pa da vidimo šta nam Božiji Poslanik s.a.v.a. govori o tome:

Više...

Kada je riječ o napadu Omera na kuću hazreti Fatime Zehre s.a. jedno pitanje koje se postavlja jeste- Zašto hazreti Alija a.s. nije branio svoju suprugu do te mjere da je ubijeno njegovo nerođeno dijete Mushin? Zar nije Alija a.s. najhrabri čovjek svoga doba?

Više...

Napad Omera ibn Hattaba na kuću hazreti Fatime , kćerke Božijeg Poslanika s.a.v.a. za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, tj. nakon preseljenja Božijeg Poslanika s.a.v.a. je dokazana činjenica.

Više...

Zna se da je hazreti Fatima s.a., kćerka Božijeg Poslanika s.a.v.a. ukopana tokom noći, i jasno je da ovim činom nije dozvolila da se sazna gdje će biti ukopana, ali postavlja se pitanje zašto je prvakinja dženneta preporučila svom mužu Alij ibn Ebu Talibu uradi takvo nešto?

Više...

Prenosi Džabir ibn Abdullah Al-Ansari od Fatime s.a., kćerke Božijeg Poslanika s.a.v.a. da je rekla:

Više...

Jedan od velikih poklona, koje je Uzvišeni Allah darovao mu'minima, jeste učenje salavata. Kako god mi govorili o ovom poklonu i njegovim efektima uvijek je to lijep govor. Salavat znači Božiji selam na Muhameda a.s. i njegovu porodicu. U suri Al-Ahzab, ajet 56, Uzvišeni Allah kaže: „Allah i meleci Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! Donosite salavat na njega i selamite predano.“

Više...