Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Što se tiče eventualne udaje kćeri Imama Alija a.s. za Omera, treba reći:

Više...

Postavlja se pitanje koje glasi: U 32., 33. i 34. ajetu Kur'anske sure Al-Ahzab riječ je o Poslanikovim ženama. Allah dž. š. ih opominje kako moraju biti uzor u društvu jer Uzvišeni Allah želi da ih očisti od nečistoća.

Više...

Da bismo odgovorili na ovo pitanje pogledati ćemo nekoliko poznatih knjiga ehli sunneta.

Više...

Imam Ebu Hanife i imam Malik vjerovali su da Bismillah al-Rehman al-Rahim nije dio Kur'ana. Abu Hurejre prenosi da je Poslanik (s) rekao:

Više...

PITANJE: Želim da govorimo korijenima škole Ehli bejta, jer prije nego nešto kažemo o drugim aspektima, o tome šta drugi misle o, recimo, šiijskom vjerovanju ili akidi, moramo reći ono šta se govori o temeljima te škole. Jedna od optužbi kojoj su izloženi sljedbenici Ehli bejta je da je ta škola ili šiijstvo utemeljeno od strane osobe imena Abdullah ibn Sebe', Jevreja iz Jemena. Zbog toga bih vas zamolio da se prvo osvrnete na ovu optužbu, koja predstavlja još jednu zabludu o sljedbenicima Ehli bejta.

Više...