Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Prema hadisima i predajama o kojima se slažu i Šije i ehli sunnet, Božiji Poslanik s.a.v.a. uvijek je sedždu činio na zemlji, kamenu ili sedžadi koja je bila napravljena od palminih listova i nije nikad sedždu činio na tepihu, na komadu odjeće i sl. Za dokaz ove tvrdnje pogledati ćemo najvjerodostojne knjige ehli sunneta:

Više...

Neka je zahvala Bogu Uzvišenom koji je nagradio prijašnji i današnji ummet dolaskom hazreti Muhameda s.a.v.s. Šaljemo pozdrav na Muhameda, koji je donositelj Tvoje vjere, koji je iznad ostalih ljudi, odabrani rob među robovima. Pozdrav na onoga koji je predvodnik milosti i rizničar berićeta. Molimo te Bože da ga uzdigneš do najviših stupnjeva dženeta, koje niko nije dosagao, nijedan melek niti poslanik, zbog truda koji je načinio na Tvom putu.

Više...

Ovo pitanje ima više odgovora, pa idemo redom. U Časnom Kur'anu općenito se govori o propisima i učenjima, međutim tumačenje istih je obaveza Božijeg Poslanika s.a.v.a.. Uzvišeni Allah dž. š. u Kur'anu kaže:

Više...

Ljudska historija prepuna je tragedija i veličanstvenih epopeja. Ovi događaji često su uzrokovali pomjeranja geografskih, plemenskih, rasnih i vjerskih granica, poprimajući čak i svjetske dimenzije. Na taj način su naučnici, mislioci  i humanistički tragaoci iz različitih naroda i podneblja u žižu svog interesovanja stavljali prelomne historijske pokrete.

Više...

Jedna od najtužnih i najbolnih događaja u povijest islama je događaj koji se desilo u zadnji četvrtak života Božijeg Poslanika s.a.v.a.. Ovaj hadis je spomenut 17 puta u Buharijevoj i Muslimovoj zbrci hadisa.

Više...

Godišnjica je erbe'ina Imama Husejna i njegovih drugova. Er'beinom se naziva četrdeseti dan od pogibije Imama Husejna, četrdesetnica.

Više...