Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

U ehli sunnitskim knjigama se u nekoliko navrata spominje Imam Husein (a.s.). Neke od ovih predaja odnose se na vrijeme prije poslanstva Božijeg Poslanika (s.a.v.a.) te prije rođenja Imama Huseina (a.s.).

Više...

Jezid ibn Muavija l.a. je umro 64. godine po hidžri. Njegov mlađi sin, Muavija ibn Jezid ibn Muavija, koji je bio pobožan čovjek, bolesnik i koji nije žudio za hilafetom, te se nije ni mješao u poslove.

Više...

Kod ehli sunneta, Poslanikova žena, Aiša posjeduje visok stepen, tako da ehli sunnet onoga koji uvrijedi Aišu proglašavaju nevjernikom, te izdaju fetvu za ubistvo iste osobe. Sa druge strane, kod ehli sunneta, svi ashabi su pravedni. U ovom tekstu i kroz vjerodostojne knjige ehli sunneta, na kratko ćemo vidjeti ko je od ashaba uvrijedio Aišu.

Više...

Ehli sunnet tvrdi kako je Imam Alija a.s. imao dobre i prijateljske odnose sa prethodnim halifama, da bi to potkrijepili izmislili su lažne priče o udaji Ummu Kulsume za Omera, te kako je Imam Alija svojim sinovima dao imena po imenima prve trojice halifa.

Više...

Iako je Časni Kur'an u svim islamskim zemljama i kod svih muslimana, bilo Ehli sunneta ili šija isti, bilo bi zanimljivo da vidimo kakve su Mushafe ili Kur'ane imali ashabi Božijeg Poslanika s.a.v.a.?!

Više...

Nema spora među muslimanskim učenjacima, bili oni suniti ili Šije, o činjenici da je Zapovjednik vjernika, Ali a.s., imao poseban prijepis teksta Kur'ana koji je sam sakupio, i da  je bio prvi koji je sastavio cijeli Kur'an. Postoji veliki broj sunitskih i Ši'ijskih dokaza u kojem se navode da je nakon preseljenja na ahiret Časnog Poslanika s.a.v.a., Imam Ali sjeo u svojoj kući i rekao da će se zakleti Allahom kako neće staviti u sebe ogrtać ili napustiti svoju kuču sve dok ne sastavi cijeli Kur'an.

Više...